Profilbild
av Tobias Lundqvist
21 november, 2021

Blue-Ellipsis Europeiska centralbankens inflationsbesked

ECB är fortsatt övertygade om att inflationen kommer lätta – men mindre tydligt när. Högre energipriser och ökad efterfrågan har drivit upp inflationen. Kortsiktigt kan marknaden präglas av prisvolatilitet samt att räntehöjningar inte beräknas ske 2022.

Orange-Ellipsis Bostadsmarknadens utveckling

I oktober sjönk bostadspriserna (privatägda) -0,1%. Bostadsrättspriser visade en inverterad utveckling, & ökade med +0,6%. I huvudstaden steg priserna som mest med 1,2%. Bostadsmarknaden går mot ett normaliserat läge & påverkas inte av pandemin i samma utsträckning.

Purple-Ellipsis Ökad riksvilja efter bolagens rapporter

Stockholmsbörsen såg blandad utveckling under rapportperioden, vilket skrevs om i vår förvaltarkommentar. Marknaden drivs återigen av hög börsoptimism och riskviljan är fortsatt hög. Momentum tyder på att fortsatta börsuppgångar som stöds av nuvarande sentiment.

Läs mer

Apricot-Ellipsis Investor inkluderas i världsindexet MSCI Global Standard Index

Energiindex hade sämst utveckling på Stockholmsbörsen under veckan. Bakgrunden till nedgången beror på nedgraderad oljeproduktion samt vinsthemtagningar efter stark kursutveckling senaste månaderna.

Läs mer


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!