Profilbild
av Mohammed Salih
9 januari, 2023

fundler web bullet 01 USA: Fler sysselsatta än väntat i privata sektorn

Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 235 000 personer i december enligt en undersökning från ADP Employer Services. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle ha ökat med 150 000 personer.
källa >

fundler web bullet 02 Franska inflationen föll oväntat tillbaka

Franska konsumentpriser sjönk 0,1 procent i december, jämfört med månaden före. Det visar preliminär statistik från Insee. Jämfört med samma månad föregående år steg priserna 5,9 procent. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades KPI ha ökat med 6,4 procent jämfört med samma månad året före. I november steg konsumentpriserna 0,3 procent under månaden, och steg 6,2 procent jämfört med motsvarande månad föregående år.
Källa >

fundler web bullet 03 Turkisk inflation faller från skyhög nivå

Från skyhög till något mindre hög. Inflationen, prisförändringarna på årsbasis, i Turkiet föll från 84 procent i november till 64 procent i december. Analytiker pekar dock på att nedgången kan se större ut än vad den i själva verket är eftersom prisuppgången var särskilt stor i december 2021, vilket får genomslag på årssiffran nu i december.
Källa >

fundler web bullet 04 Tysk inflation föll tillbaka

Inflationstakten i Tyskland sjönk till 8,6 procent i december jämfört med 10,0 procent i november. Väntat var en KPI-inflation på 9,1 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. HIKP-inflationen sjönk till 9,6 procent, jämfört med 11,3 procent i november. Väntat var 10,7 procent.
Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!