Profilbild
av Mohammed Salih
16 januari, 2023

fundler web bullet 01 Klart högre inflationstakt än väntat i Sverige

Inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, kom enligt SCB in på 10,2 procent i december vilket kan jämföras med 9,5 procent i november. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle ha stigit till 9,7 procent enligt Infronts sammanställning.
källa >

fundler web bullet 02 Inflationstakten i USA i linje med förväntningarna

Inflationstakten i USA, mätt som KPI, sjönk till 6,5 procent i december från 7,1 i november. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 6,5 procent enligt Bloombergs sammanställning.
Källa >

fundler web bullet 03 Inflationstakten i Danmark uppgick till 8,7 procent i december

Konsumentpriserna i Danmark steg 8,7 procent i december jämfört med samma månad året före. Det meddelar Danmarks Statistik. I november steg priserna 8,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Kärninflationstakten, exklusive energi och icke-bearbetade livsmedel, var 6,6 procent i december, efter 6,0 procent i november.
Källa >

fundler web bullet 04 Högsta prisökningstakten i Tokyoområdet på 40 år

KPI i Tokyo-området steg 4,0 procent i december jämfört med samma månad året före efter att ha stigit 3,8 procent i november.  Kärn-KPI (KPI exklusive färska livsmedel) steg också 4,0 procent i årstakt, efter +3,6 procent i november. Väntat var +3,8 procent. Det var den högsta prisökningstakten som uppmätts för Tokyoområdet på 40 år.
Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!