Profilbild
av Mohammed Salih
23 januari, 2023

fundler web bullet 01 Brittiskt husprisindex sjönk i december

Balansen mellan antalet mäklare och lantmätare som rapporterade högre huspriser och de som rapporterade lägre priser sjönk till -42 procent i december, från oreviderade -25 procent föregående månad. Väntat var -30 procent enligt Trading Economics konsensusprognos.
källa >

fundler web bullet 02 Inflationstakten i euroområdet i linje med preliminära siffror

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 9,2 procent i december jämfört med 10,1 procent i november. Det visar statistik från Eurostat. Väntat var en inflation på 9,2 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Enligt Eurostats snabbestimat var inflationen 9,2 procent i december. Kärninflationen steg till 5,2 procent, jämfört med 5,0 procent i november. Väntat var 5,2 procent.
Källa >

fundler web bullet 03 Bank of Japan lämnar styrräntan oförändrad

Den japanska centralbanken, Bank of Japan (BOJ), beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent, och behåller även långräntemålet i sin nuvarande form.
Källa >

fundler web bullet 04 Tyska ZEW-index steg över förväntan i januari

ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin steg i januari. Det visar den månatliga undersökningen från ZEW Center for European Economic Research, enligt Trading Economics konsensusprognos. Index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen om sex månader, steg till 16,9 i januari jämfört med -23,3 i december. Väntat enligt Trading Economics konsensusprognos var ett index på -15,0. Index över nuläget steg till -58,6 från -61,4 föregående månad. Väntat här var ett index på -58,0.
Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!