Profilbild
av Mohammed Salih
6 februari, 2023

fundler web bullet 01 Fed höjer styrräntan med 25 punkter

USA:s centralbank, Federal Reserve (Fed), har höjt den officiella räntan med 0,25 procentenheter till intervallet 4,50–4,75 procent. Fed tror att det krävs ytterligare räntehöjningar för att hålla inflationen på en acceptabel nivå vilket Powell har kommunicerat som den absoluta prioriteringen. På presskonferensen senare samma kväll sa Powell att ”Vi håller kursen tills jobbet är gjort”, och att Fed kommer att göra allt som krävs för att återfå prisstabiliteten.
källa >

fundler web bullet 02 Klart fler nya jobb än väntat i USA

Den amerikanska ekonomin är starkare än väntat, med fler nya jobb skapade än prognoserna visade. Arbetslösheten har sjunkit till en låg nivå och timlönerna har ökat mer än prognos. Något som kommer få FED att fundera på sin kommunikation och räntebanan framöver. Men för den optimistiska kan man se det som att USA klarar en mjuklandning och lågkonjunkturen inte blir så djup som många befarade.

Siffrorna visar att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 517 000 mot väntade 185 000.

Källa >

fundler web bullet 03 Inköpschefsindex för tjänstesektorn fortsätter försvagas

Den svenska tjänstesektorns ekonomi är svagare än väntat, med ett inköpschefsindex som har sjunkit för tredje månaden i rad. Fastän indexet visar tillväxt bland de större tjänsteföretagen, är tjänstekonjunkturen fortfarande försvagad. Det finns en fortsatt ökning av nyanställningsbehovet i sektorn, men det är prisökningar från leverantörsledet som är utbredd.
Källa >

fundler web bullet 04 Kinas inköpschefsindex för industrin svagare än väntat

Kinas inköpschefsindex (PMI) för industrin visade en svagare utveckling än väntat. Inköpschefsindexet mäter aktiviteten hos inköpschefer inom industrin och är en viktig indikator på den ekonomiska utvecklingen i landet. En lägre PMI-siffra än väntat kan signalera en svagare ekonomisk tillväxt och mindre efterfrågan på varor och tjänster.

En svagare PMI kan också påverka den globala ekonomin eftersom Kina är världens andra största ekonomi och en viktig handelspartner för många andra länder. Därför kan en svagare ekonomisk utveckling i Kina ha en negativ inverkan på andra länders export till Kina och på den globala ekonomin som helhet.


Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!