Profilbild
av Mohammed Salih
20 februari, 2023

fundler web bullet 01 Bankernas bolånemarginaler fortsätter att minska

Efter ett antal år med mycket låga räntor har de rörliga bolåneräntorna mer än fördubblats under 2022. Samtidigt steg bankernas finansieringskostnader än snabbare.  Därmed ökade finansieringskostnaden mer än utlåningsräntorna. Det resulterade i att bruttomarginalen på bolån sjönk.

Med stigande räntor är det allt viktigare att konsumenter ser över sina bolånevillkor och förhandlar med olika banker för att sänka sina bolånekostnader. Om fler bolånetagare skulle byta bank skulle det sannolikt leda till lägre genomsnittliga bolåneräntor. Det är också viktigt att fundera över sin inlåningsränta och jämföra villkor mellan olika banker

källa >

fundler web bullet 02 Lönerna steg mer än förväntat i Storbritannien

Ett besked som är oroväckande då inflationen i Storbritannien är tvåsiffrigt. Vanligtvis indikerar löneökningar en ökad tillväxt och efterfrågan på arbetskraft, och kan öka den totala konsumtionen i ekonomin. Ökade löner kan också leda till ökad produktivitet och därmed ökad konkurrenskraft på internationella marknader.

Men i Storbritanniens fall kommer en löneökning på 6,5% driva på den höga inflationen. Lite av en ond spiral som i sin tur göder räntehöjningar.

Källa >

fundler web bullet 03 Högre inflationstakt än väntat i USA

En inflationstakt på 6,4 procent är en mycket hög nivå, en alldeles för nivå, och det indikerar en påtaglig ökning av priserna på varor och tjänster i ekonomin. Det kan leda till en minskning av köpkraften för konsumenter och en minskning av den ekonomiska tillväxten. Om höga priser blir en bestående trend, kan det också leda till ökad osäkerhet och sänkt investeringsvilja.

Kärninflationen, som exkluderar energi och livsmedel, är också hög på 5,6 procent, vilket indikerar att prisökningarna inte bara är relaterade till ökade råvarupriser. Detta kan indikera att höga produktions- och arbetskraftskostnader börjar pressa upp priserna i ekonomin, vilket kan indikera att inflationen kan fortsätta på en hög nivå under en längre tid.

Källa >

fundler web bullet 04 Krisen får fler att ansöka om skuldsanering

Ökningen av ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden talar om en allt tuffare ekonomisk vardag för många hushåll som inte kan betala alla sina räkningar. Ökningen i skuldsaneringsärenden kan förklaras av stigande kostnader som leder till ökad ekonomisk utsatthet för hushållen. Detta kan bero på en kombination av faktorer, inklusive ökade energipriser, matpriser och andra kostnader som har ökat över tiden.

Kronofogden säger själva att det är många personer som kämpar med att betala räkningarna och inte kan välja mellan hyra och elräkning. Detta visar på att problemen med skuldsättning inte är nya, men att de har blivit allt vanligare och mer utbredda under senare tid.


Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!