Profilbild
av Mohammed Salih
27 februari, 2023

fundler web bullet 01 Lägre inflationstakt än väntat i Sverige – men högre exklusive energi

KPIF exklusive energi, visar en ökning till 8,7 procent i januari från 8,4 procent i december. Detta är högre än vad både analytiker och Riksbanken hade förväntat sig, vilket ledde till oro bland ekonomer och investerare. En högre inflation, förutom att urholka köpkraften från svenskarnas plånböcker kan också leda till en minskning av förtroendet för valutan och landets ekonomi bland investerare, vilket kan påverka valutakurser och kapitalflöden.

Nu måste Riksbanken se till att navigera rätt i denna svårnavigerade miljö, de vill få ner inflationen samtidigt som de balanserar svenska ekonomin så att den inte dör helt.

källa >

fundler web bullet 02 USA:s kärninflationen ökade mer än väntat

När det rapporteras att kärninflationen i USA har ökat mer än förväntat, innebär det att priser på varor och tjänster som är exkluderade från livsmedel och energi har ökat mer än vad ekonomiska experter hade förväntat sig.

Om prisökningarna är tillräckligt stora kan det leda till minskad köpkraft för konsumenter, vilket kan sänka efterfrågan på varor och tjänster och minska ekonomisk tillväxt. Högre inflation leder allt som oftast till att centralbanken höjer räntorna för att motverka prisökningarna. Något FED har kommunicerat att de kommer göra så länge inflationen är hög. Världsbörserna föll på beskedet och högst troligt kommer FED behöva tänka om i sin räntebana.

Källa >

fundler web bullet 03 Nya sanktioner mot Ryssland

EU-länderna kommer att anta det tionde sanktionspaketet mot Ryssland före veckans slut, som innehåller nya exportförbud, sanktioner mot nästan 100 nya individer och företag, samt en inventering av hur frysta ryska tillgångar kan användas för Ukrainas återuppbyggnad.

Det nya sanktionspaketet väntas påverka både den globala ekonomin och Rysslands ekonomi negativt. Rysslands ekonomi har redan varit under tryck på grund av tidigare sanktioner och lägre oljepriser.

Beslutet om EU:s gemensamma inköp av ammunition för Ukraina kan också öka spänningen mellan EU och Ryssland ytterligare.

Källa >

fundler web bullet 04 Japans inflation högsta sedan 1981

Japans konsumentpriser steg med 4,2 procent i januari jämfört med samma månad förra året, vilket är den högsta nivån sedan 1981. Detta beror på högre energipriser, men är fortfarande lägre än vad marknaden förväntade sig. Trots detta är 4,2 procent mer än dubbelt så högt som Japans inflationsmål på 2 procent.

Inflationen blir en utmaning för landets kommande centralbankschef, men ingen större förändring i centralbankens politik verkar vara att vänta. Räntan ligger på -0,1 procent, och centralbanken har köpt statsobligationer för att stimulera ekonomin.
Centralbankschefen, Kazuo Ueda, säger att det är nödvändigt att behålla penningpolitiska lättnader för att stödja ekonomin och skapa en miljö där företag kan höja lönerna. Inflationen i Japan har dock fortfarande en bit kvar till nivåerna som vissa andra länder tampas med, som Sverige och USA.


Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!