Profilbild
av David Unver
3 april, 2022

Blue-Ellipsis BNP-prognosen sänks

Svenska regeringen sänker BNP-prognosen och medger att ekonomiska framtiden har blivit svårbedömd. Ekonomiska tillväxten i år förväntas minska till 3,1 från 3,4 procent. Största bidragande faktorerna är förutom den ryska invasionen även hög smittspridning i början av året och vinterns höga energipriser.

Orange-Ellipsis Fler vittnar om kompetensbrist

Nya rapporter visar att 3 av 10 rekryteringsförsök misslyckas trots ansträngningar och insatser från både företag och samhälle. Företag inom rekrytering och bemanning inom besöksnäringen har drabbats hårdast. Utvecklingen är ett slag mot ekonomiska återhämtningen och den framtida välfärden.

Purple-Ellipsis Riksbanken gör en u-sväng

Marknaden prissätter att Riksbanken med 50 procents sannolikhet höjer räntan under april månad. Riksbankschefen signalerade i februari att räntan kommer höjas tidigare än vad som tidigare har kommunicerats, alltså 2024. Idag är styrräntan på 0 procent och har som lägst legat på minus 0,5 procent.

Apricot-Ellipsis Börsen steg i veckan efter fredsförhandlingar

Positiva signaler från förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland gav medvind till världens aktiemarknader. Riskaptiten bland investerare har normaliserat och återvänt till marknaden vilket har noterats i de stigande börskurserna. Från bottennivån 8 mars är börsen upp 11 procent.


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!