Profilbild
av David Unver
24 april, 2022

Uppdaterad: 27 april, 2022

Blue-Ellipsis Trenden bruten för bostadspriserna?

I mars var bostadspriserna stillastående. I april har priset på bostäder i Stockholm börjat sjunka – 0,6 procent i snitt, enligt senaste rapporten från Hox Valueguard. Det är ett tecken på trendbrott jämfört med den starka trend som varit sedan utbrottet av Covid-pandemin.

Orange-Ellipsis Bakslag för streamingtjänster

Netflix-aktien rasade i veckan efter att ha redovisat kundtapp för första gången på 11 år. Flera rapporter visar att hushållen känner oro över sin ekonomi när inflationen stiger och säger därmed upp sina prenumerationstjänster. Viaplays moderbolag Nent föll kraftigt i spåren av Netflix-rapporten.

Purple-Ellipsis Höjd skatt hotar ISK-sparare

En skattehöjning väntar den populära sparformen investeringssparkonto, ISK. Det är statslåneräntan som avgör räntan för skatteberäkningar för ISK. Den har mer än sexfaldigast på knappt 6 månader. I slutet av november spikas beräkningsräntan och givet nuvarande ränteläge kan ISK-skatten ökas kraftigt.

Apricot-Ellipsis Stigande löner för börs-topparna

Vd:arna på OMXS30-listan lyfte rekordhöga löner under fjolåret. Ersättningarna ökade med 15 procent under 2021. Högst och lägst ersättning hade Astra Zenecas och Bolidens vd:ar, motsvarande 171 respektive 8,3 mkr. Boliden-aktien är dock överlägsen bland årets OMXS30-bolag med uppgång på 33%.


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!