Profilbild
av Tobias Lundqvist
8 maj, 2022

Uppdaterad: 7 maj, 2022

Blue-Ellipsis Börshaveri inledde veckan

Stockholmsbörsen rasade närmare dryga 6% under måndagen, för att återhämta tappet minuter senare. Spekulationer kring Putin och Ukraina var snabbt på allas flöden, men det visade sig vara en amerikansk storbank som sålt europeiska innehav. Inga affärer makulerades, och bidrog till många förlustaffärer på börsen.
Källa: Infront Terminal

Orange-Ellipsis Fed med Powell i spetsen

Under onsdagen höjdes den amerikanska räntan till 0,5 procentenheter. Senaste gången Fed höjde räntan med 50 bps var år 2000, och S&P500 lyfte initialt på nyheten. I pressmeddelandet framgick även osäkerheten kring Rysslands invasion av Ukraina, och dess inverkan på den amerikanska ekonomin.
Källa: DI

Purple-Ellipsis Första kvartalet inrapporterat – hur gick det?

Nästan alla bolag i OMXS30 har rapporterat resultatet för första kvartalet 2022. Slutsatsen är som vanligt blandad, men i ljuset av situationen i Ukraina är de redovisade resultaten över förväntan. Pandemistöd och övriga paket har i större utsträckning avvecklats, ökad inflation och påverkade leveranskedjor ökar risken för fortsatt påverkade vinster.
Källa: DI

Apricot-Ellipsis Barometerindikatorn sjönk marginellt under april

Trots oroligheter i världen, med smittspridning i Kina samt situationen mellan Ryssland och Ukraina backade barometerindikatorn endast marginellt. Detaljhandeln samt tillverkningsindustrier visade en ökning, medan övriga sektorer föll tillbaka något. Trots detta finns ett fortsatt starkt stämningsläge i näringslivet.
Källa: Konjunktur Institutet


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!