Profilbild
av David Unver
15 maj, 2022

Uppdaterad: 13 maj, 2022

Blue-Ellipsis Dåligt facit för börsdebutanterna

Under fjolåret stod bolagen i kö för att noteras på småbolagslistan First North. Efter drygt ett år som noterade på börslistan handlas närmare 80 procent av debutanterna under sin respektive teckningskurs. Den generella nedgången landar på drygt 30 procent att jämföra med 24 procent för börsen.

Orange-Ellipsis Storbankerna spår boprisfall

Enligt storbankernas prognoser har bopriserna i Sverige toppat. Nedgången i år räknas begränsas till endast en procent. Samtliga storbanker är överens om att Riksbankens räntehöjning kommer att bromsa pris- och budfesten på bostadsmarknaden men oense om nedgångens storlek.

Purple-Ellipsis Inflationen högre än väntat

Inflationstrycket i USA dämpades något men inbromsningen var inte lika stor som befarat. Nu menar inflationsexperter att toppen kan vara nådd. I Sverige fortsatte den att stiga till nästan 7 procent i årstakt. Livsmedel fortsätter vara det enskilt största bidraget till den höga inflationstakten.

Apricot-Ellipsis Svenska aktier in i globalt prestigeindex

En av världens största indexleverantörer, MSCI, har genomfört sina halvårsvisa revideringar av sina globala index. I förändringarna ses flera svenska börsbolag in i det globala prestigeindexet MSCI Global Standard. Bland nykomlingarna återfinns bland annat biltillverkaren Volvo Cars.


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!