av Maria Franzon
12 januari, 2020

Uppdaterad: 10 januari, 2020

Weekly1 Världsbanken skriver ner tillväxtprognos

Världsbanken bedömer att den globala ekonomiska tillväxten för 2019 stannar på 2,4%, vilket är -0,2% mindre än i bankens tidigare prognos. Främsta anledningen bakom tros vara handelskriget mellan USA och Kina. För 2020 tros tillväxten bli 2,5%.

 

Weekly2 Ökad oljeproduktion för Norge

I takt med att nya oljefält tas i bruk väntas Norges oljeproduktion öka med 43% mellan åren 2019 och 2024 enligt Norges oljemyndighet (NPD). Även investeringarna i norska oljeindustrin väntas öka och uppgå till 149 miljarder norska kronor nästa år.

 

Weekly3 Färre som flyger inrikes

Totalt reste drygt 40 miljoner passagerare till och från de tio flygplatserna som statliga Swedavia driver. Inrikesflygandet minskade med 9% medan utrikesresandet sjönk med 2%.

 

Weekly4 Stadsskulden krymper

I slutet av december uppgick Sveriges statsskuld till 1,113 miljarder kronor vilket är 149 miljarder lägre än året innan. 2019 gick statens budget i överskott med 112 miljarder, främst på grund av en återbetalning från Riksbanken på 69 miljarder.