Profilbild
av Mohammed Salih
5 juni, 2023

fundler web bullet new 01 1 Sveriges överskott i bytesbalansen ökade

Sveriges överskott i bytesbalansen ökade med 13 miljarder kronor under det första kvartalet, enligt SCB Bytesbalansen är en ekonomisk indikator som mäter skillnaden mellan export och import av varor, tjänster och kapital mellan ett land och resten av världen under en given period. Ett överskott i bytesbalansen innebär att landet exporterar mer än det importerar. Sammanfattningsvis indikerar ökningen av Sveriges överskott i bytesbalansen att landet har förbättrat sin exportprestation eller minskat sin import. Detta kan bidra till en starkare ekonomi genom att förbättra handelsbalansen, öka valutareserverna och locka till sig utländska investeringar.

Källa >

fundler web bullet new 02 Kina uppges arbeta på nya stödåtgärder för fastighetsmarknaden

Kina håller på att utveckla nya stödåtgärder för att hjälpa till att stabilisera landets fastighetsmarknad. Den befintliga politiken har inte lyckats återhämta den krisdrabbade sektorn. Genom att införa nya stödåtgärder försöker Kina stärka och stabilisera fastighetsmarknaden. Fastighetssektorn är en viktig del av den kinesiska ekonomin, och framgångar i denna sektor kan bidra till ökad investering, tillväxt och sysselsättning.

Källa >

fundler web bullet new 03 Varslen rusar i USA

Antalet varsel om uppsägningar i USA ökade med 20 procent i maj jämfört med föregående månad. Detta kan indikera en våg av arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet och påminna om tider under finanskrisen. En ökning av antalet varsel om uppsägningar tyder på att fler människor förlorar sina jobb. Detta kan leda till en ökning av arbetslösheten och ekonomiskt tryck på de drabbade hushållen. Arbetslöshet kan minska konsumtionsnivåerna och påverka den totala ekonomiska aktiviteten negativt.

Källa >

fundler web bullet new 04 Lägre inflationstakt än väntat i euroområdet under maj

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 6,1 procent i maj jämfört med 7,0 procent i april, enligt Eurostats snabbestimat. Detta innebär att inflationen var lägre än förväntat. Det kan ha följande konsekvenser för ekonomin. En lägre inflationstakt kan påverka centralbankens beslut om penningpolitik. Om inflationen är lägre än förväntat kan centralbanken vidta åtgärder för att stimulera ekonomin, såsom sänkning av räntorna eller genomförande av kvantitativa lättnader för att öka inflationen och främja ekonomisk tillväxt.


Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!