Profilbild
av Mohammed Salih
3 juli, 2022

Blue-Ellipsis Styrräntan höjs med 0,5 procentenheter till 0,75 procent

Inflationen har fortsatt att stiga snabbt och prisökningarna sprider sig alltmer i ekonomin. För att se till att inflationen återgår till målet och motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har direktionen beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent.
källa >

Orange-Ellipsis Hushållens konfidensindikator är nu lägre än under finanskrisen

Barometerindikatorn sjönk till 105,9 i juni jämfört med 110,3 i maj. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Samtliga sektorer förutom bygg bidrog till nedgången. Makroindex, som mäter hushållens syn på den svenska ekonomin, sjönk också den till 83,5 i juni jämfört med 86,6 i maj.
Källa >

Purple-Ellipsis Bankernas vinstmarginaler kan ha ökat

Räntorna på banklån har stigit ungefär i linje med bankernas finansieringskostnader. Samtidigt har inlåningsräntorna, det vill säga räntan på bankonton, inte stigit i samma utsträckning vilket tyder på att bankernas vinstmarginaler kan ha ökat. Det skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport.
Källa >

Apricot-Ellipsis Sverige och Finland formellt inbjudna till Nato

Just nu är Nato 30. Men snart kan det bli 32. Sverige och Finland är nu formellt inbjudna till att bli medlemmar i militäralliansen Nato. Historiskt, säger statsministern och hoppas på en snabb process för att göra medlemskapet till verklighet.
Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!