Profilbild
av Tobias Lundqvist
25 juli, 2021

Uppdaterad: 24 juli, 2021

Blue-Ellipsis Europeiska Centralbanken (ECB) presenterar nytt penningpolitiskt beslut

Obligationsköpen fortlöper och räntorna hålls oförändrade. Pristillväxtmålet kan komma att tillfälligt överskridas, i hopp om att lyfta euroområdet ur sitt mönster av svag inflation.
Läs mer >

Orange-Ellipsis Deltavariantens påverkan på börskurserna

Deltavarianten av coronaviruset har fått en större spridning i världen, vilket kan förklara marknadsrörelserna i början av veckan. Optimism finns i marknaden – börskurserna återhämtade sig mot slutet av veckan.
Läs mer >

Purple-Ellipsis Hållbarhet – åter fokus i världen

Efterfrågan på gröna investeringar har ökat markant de senaste åren. Investerarnas krav gällande hållbarhet driver trendens utveckling. Euroområdets växthusgasutsläpp ska ha minskat med 55% tills 2030.
Läs mer >

Apricot-Ellipsis Den svenska bostadsmarknaden (SEBs boprisindikator)

Indikatorn föll i juli, men är fortsatt på en hög nivå. Arbetsmarknadens utveckling och låga räntor, i samband med den positivt utvecklande hushållsekonomin, förväntas ge fortsatt stöd åt bostadspriserna.
Läs mer >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden.