Profilbild
av Mohammed Salih
24 juli, 2022

Blue-Ellipsis SAS-strejken är över – parterna överens

15 dagar efter att de 900 SAS-piloterna gick ut i strejk är den nu över. Under strejken har mellan 150 och 200 flygavgångar ställts in varje. Enligt SAS har den dagliga notan landat på mellan 100 och 130 miljoner kronor under flygstoppet.
källa >

Orange-Ellipsis ECB höjer räntan 50 punkter

Räntehöjningarna är de första på elva år. Den viktiga insättningsrätan höjs med 50 punkter (0,50 procentenheter) till noll procent. Även styrräntan och den så kallade marginalräntan höjs med 50 punkter till 0,50 procent.
Källa >

Purple-Ellipsis Tysklands kombinerade inköpschefsindex sjönk

Det tyska näringslivets sammanvägda inköpschefsindex (S&P Global composite PMI) sjönk till 48,0 i juli, jämfört med 51,3 föregående månad.
Källa >

Apricot-Ellipsis Bostadsbyggandet i USA sjönk i juni

Bostadsbyggandet i USA sjönk 2,0 procent i juni, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt 1,559 miljoner bostäder.
Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!