Profilbild
av Mohammed Salih
24 juli, 2023

fundler web bullet new 01 1 Inflationstakten i eurozonen sjönk i juni

I juni sjönk inflationstakten (HIKP) i eurozonen till 5,5 procent, jämfört med 6,1 procent i maj enligt Eurostat. Det innebär att prisökningen på varor och tjänster inom euroområdet har mattats av något under den angivna perioden. Inflationen är fortfarande högre än tidigare, men den senaste månadens nedgång tyder på en viss dämpning i prisökningstakten. En lägre inflationstakt kan leda till ökad köpkraft för konsumenterna, men kan också påverka ekonomiska investeringar och beslut.
Källa >

fundler web bullet new 02 Minskat budgetunderskott i EMU

Under första kvartalet minskade euroområdets genomsnittliga säsongsjusterade budgetunderskott till 3,2% av BNP, jämfört med -4,7% i fjärde kvartalet. Effekterna kan vara ökad ekonomisk stabilitet, investeringsmöjligheter och lägre skattebörda, men utmaningar för vissa sektorer och krav på välplanerade ekonomiska åtgärder kan också uppstå. Investerares förtroende kan stärkas, vilket lockar kapital till regionen.

Källa >

fundler web bullet new 03 Färre nya arbetssökande än väntat i USA

Under den senaste rapportveckan uppgick antalet nya arbetssökande i USA till 228 000, vilket var lägre än förväntningarna på 240 000 enligt Bloomberg. Denna nedgång i antalet arbetslösa kan indikera en förbättring av arbetsmarknaden, vilket potentiellt kan bidra till ökad ekonomisk tillväxt och minska bördan på arbetslöshetsunderstödssystemet. En positiv arbetsmarknadsutveckling kan även påverka centralbankens räntepolitik och ge företag möjlighet att rekrytera och behålla personal mer kostnadseffektivt.

Källa >

fundler web bullet new 04 Japan sänker landets tillväxtprognos

Japans regering har just sänkt landets tillväxtprognos för räkenskapsåret 2023 från 1,5 procent till 1,3 procent. Denna inbromsning i Japans ekonomi kan få flera konsekvenser för Europa. För det första kan handelsrelationer påverkas negativt, då minskad efterfrågan från Japan kan ha en dämpande effekt på europeiska exportföretag. För det andra kan investeringar i Europa minska då japanska företag blir mer försiktiga och restriktiva på grund av den osäkra ekonomiska situationen.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!