av Jacob Liebermann
28 juli, 2019

Uppdaterad: 26 juli, 2019

 

Weekly1 Priserna på bostäder stiger i Stockholm

I juli har priserna på bostadsrätter tickat uppåt och enligt mäklarstatistik säljs många av de objekt som ligger ute till försäljning.

 

Weekly2 Dyster stämning i svensk ekonomi

Enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator är stämningen i svensk ekonomi svagare än vanligt. Investeringarna har börjat avta och det är främst tillverkningsindustrin och tjänstesektorn som ser dyster ut.

 

Weekly3 ECB ser över inflationsmålet

Europeiska centralbankens inflationsmål ska ligga omkring 2% och har inte reviderads sedan 2003. Enligt uppgifter till Bloomberg har ECB inlett en utredning kring huruvida inflationsmålet skall ändras.

 

Weekly4 Svag krona – dåligt för utlandspensionärer

På 5 år har svenska kronans värde mot euron sjunkit omkring 15% och 30% mot dollarn. Samtidigt ökade antalet utlandsboende pensionärer med omkring 6000 personer vilka totalt uppgår till 160 000. Resultatet av en svagare krona är både minskad köpkraft och levnadsstandard.

 

Weekly5 Fler arbetslösa i år

I juni var 427 000 personer arbetslösa (7,6%) vilket är en ökning med 24 000 personer jämfört med juni 2018 enligt SCB (statistiska centralbyrån).