Profilbild
av Tobias Lundqvist
8 augusti, 2021

Uppdaterad: 20 oktober, 2021

Blue-Ellipsis USA:s skuldtak återinfört efter tillfällig återkallelse sommaren -19

Åtgärder bör ge administrationen tid innan kongressen tar beslut. Oförändrat skuldtak tvingar USA att skjuta upp statsskuldinbetalningar, vilket skulle innebära rekylerande marknadsräntor & fall för USD.
Läs mer >

Orange-Ellipsis Svenska tjänstesektorn leder vägen framåt

Det svenska inköpschefsindex för tjänstesektorn har, under merparten av pandemin, varit på högre nivåer än andra ekonomier. Utvecklingen och återhämtningen spås fortsätta, i och med restriktionslättnaderna.
Läs mer >

Purple-Ellipsis Stockholm all-share, OMXSPI (viktat av alla noterade aktier på stockholmsbörsen), överträffar förväntningarna

De rapporterande bolagen visade en majoritet som slog de estimerade värdena gällande försäljning och nettoinkomst, samt strax under majoritet för EBIT. Detta ger en positiv utblick för framtida investeringar.

Apricot-Ellipsis Amerikansk arbetsmarknadsstatistik överträffar marknadens förväntningar

Arbetsmarknadsstatistiken visar 943,000 nya jobb under juli – strax under 100,000 fler än marknadens konsensusestimat. Arbetslösheten har minskat till 5,4%, och är ett starkt tecken på ekonomisk återhämtning.
Läs mer >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden.