Profilbild
av Tobias Lundqvist
15 augusti, 2021

Uppdaterad: 17 november, 2021

Blue-Ellipsis Vänsterpartiets krav för att acceptera regeringens budget

Efter att Centerpartiet förbjudit regeringen att förhandla med V publicerade de kraven för att acceptera regeringens höstbudget. Exempelvis inkluderas att skattesänkningar ska motsvaras av skattehöjningar..
Läs mer >

Orange-Ellipsis Amerikanska inflationen nära toppning? 

Julis inflationssiffror var något sämre än marknadens förväntningar – konsensus ligger vid att KPI är nära toppen. Riskaptiten på marknaden ökar i takt med att en åtstramande penningpolitik kan skjutas upp. 
Läs mer >

Purple-Ellipsis Köptryck på kinesiska aktiemarknaden 

Efter raset, i främst teknologi- & utbildningssektorn, beror tillväxten i marknaden mycket på deltavarianten. Hotet om intensifierade reformer, policyändringar och delta skapar köpläge i tillväxtmarknader.
Läs mer >

Apricot-Ellipsis Riksbankens mått för inflationsmålet (KPIF) steg under juli

Inflationstakten var i juli 1,7% – uppgång från juni (1,6%). Månadsförändringen var 0,3%; elpriser som störst bidragande faktor. Exklusive energiprodukter noterar vi den lägsta inflationstakten sedan 2014. 
Läs mer >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden.