Profilbild
av Mohammed Salih
28 augusti, 2023

fundler web bullet new 01 1 Nedgång för producentpriserna

Nedgången i producentpriserna, med en månatlig minskning på 0,6% och årlig minskning på 2,1%, indikerar en avmattning i kostnadsökningarna för producenter. Det kan bidra till lägre kostnader för företag, vilket potentiellt kan leda till prisstabilitet och mindre inflationstryck. Detta kan gynna konsumenter genom att priserna på varor och tjänster hålls i schack.

Källa >

fundler web bullet new 02 Bostadsbyggandet mer än halverades första halvåret

Bostadsbyggandet i Sverige genomgår en drastisk nedgång då antalet påbörjade lägenheter under första halvåret minskade med över hälften jämfört med föregående år. SCB:s senaste data visar på en betydande avmattning inom sektorn. Denna minskning kan ha breda ekonomiska konsekvenser, inklusive minskad sysselsättning och investeringar inom byggbranschen. Det kan även påverka bostadsutbudet och potentiellt leda till prisförändringar på fastighetsmarknaden.

Källa >

fundler web bullet new 03 Kombinerat PMI sjönk i USA i augusti

I USA minskade det sammansatta inköpschefsindexet (Composite PMI) enligt S&P Global till 50,4 i augusti jämfört med föregående månads 52,0, enligt preliminära uppgifter. Det indikerar en svagare tillväxt i ekonomin, med minskad aktivitet inom inköps- och tillverkningssektorerna. Detta kan reflektera utmaningar och osäkerheter i den ekonomiska återhämtningen och påverka investeringar samt sysselsättning på kort sikt.

Källa >

fundler web bullet new 04 Norges BNP svagare än väntat

Norges ekonomi visade svaghet då fastlands-BNP förblev oförändrad under det andra kvartalet i jämförelse med föregående kvartal. Total BNP var också oförändrad gentemot det föregående kvartalet. Denna utveckling indikerar en avmattning i ekonomisk tillväxt, vilket kan bero på olika faktorer såsom globala ekonomiska omständigheter och inhemska förhållanden. Det kan leda till utmaningar för sysselsättning och skatteintäkter samt påverka regeringens ekonomiska planering och politiska åtgärder.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!