Profilbild
av Tobias Lundqvist
29 augusti, 2021

Uppdaterad: 17 november, 2021

Blue-Ellipsis Sveriges BNP ökade under andra kvartalet 2021 

BNP ökade med +0,9% från första kvartalet; fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion drev utvecklingen. Jämfört med motsvarande period 2020 är BNP upp +9,7%, samt ökad sysselsättning i ekonomin.
Läs mer >

Orange-Ellipsis Utfallet från Feds möte (Jackson Hole) 

Fed gav sin starkaste indikation för att minska obligationsköp under 2021. Mål 1 (inflation) är mött och mål 2 (sysselsättningsgraden) eftersläpande. Dessa vill man nå innan stimulanspaketet avvecklas.
Läs mer >

Purple-Ellipsis Dämpad aktivitet i USA  

Deltaviruset har nu börjat dämpa aktiviteten i USA, vilket syns i data över den ekonomiska trenden i tillverknings- och tjänstesektorn. Nedgången ger en varnande signal för framtida räntehöjningar.
Läs mer >

Apricot-Ellipsis Självmordsattentat i Afghanistan

Över 100 pers. omkom efter att två bomber utlösts i anslutning till flygplatsen i Kabul. Afghanska IS har sagt sig ligga bakom detta, där Biden planerar motattack. Amerikanska börsen vände ned efter dådet.
Läs mer >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden.