av Jacob Liebermann
25 augusti, 2019

Uppdaterad: 23 augusti, 2019

 

Weekly1 Ny lag ger skatteverket mer befogenheter

Sedan i juli i år trädde en ny lag i kraft som ger Skatteverket nya muskler att ge sig på den organiserade brottsligheten, utreda fler brott och utöka underrättelseverksamheten till att även omfatta penningtvättsbrott och falska identiteter.

 

Weekly2 Swedbank tar in närmre 5 miljarder dollar

I en kommande emission tar Swedbank in 500 miljoner dollar i syfte att optimera sin kapitalstruktur. Emissionen tecknas av och tilldelas de banker som varit Swedbanks rådgivare, likviddag är den 29 augusti 2019.

 

Weekly3 Japan öppnar gränserna för större invandring

 Det åldrande japanska samhället står inför en stor omställning och antalet personer med utländsk bakgrund kommer inom de närmaste 30 åren stiga från 2 till 10%. Bedömningen har fått medhåll av justitieministerns närmaste medarbetare.

 

Weekly4 NY EU-fond

EU överväger att sjösätta en investeringsfond om 100 miljarder euro enligt Financial times. Syftet med fonden är att stötta europeiska bolag inom strategiskt viktiga sektorer och ge dem en chans att konkurrera med globala jättar så som Google, Apple, Alibaba och Tencent.