Profilbild
av Mohammed Salih
4 september, 2023

fundler web bullet new 01 1 Lägre BNP-ökning i USA än förväntat

USAs BNP-ökning reviderades ned från 2,4% till 2,1% under andra kvartalet, vilket signalerar en mer dämpad ekonomisk tillväxt än prognostiserat. Denna revidering kan påverka investeringar och arbetsmarknaden negativt, då företag kanske blir mer försiktiga med expansion och anställningar. Det kan också leda till ändringar i penningpolitiken, som sänkta räntor, för att stimulera ekonomin. Internationellt kan det minska efterfrågan på varor och tjänster från USA, som i sin tur påverkar internationella handeln.

Källa >

fundler web bullet new 02 Årets konkurssiffra den högsta på tio år

Årets konkurssiffra är den högsta på ett decennium. Under de första åtta månaderna ökade antalet konkurser med en betydande 35% jämfört med samma period föregående år, enligt rapporter från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Denna utveckling indikerar en ökad ekonomisk osäkerhet och svårigheter för företag, vilket kan ha negativa konsekvenser för både arbetsmarknaden och ekonomin som helhet. Det höjer frågor om företagsstabilitet och finansiell hälsa, vilket kan vara av oro för investerare och ekonomiska aktörer.

Källa >

fundler web bullet new 03 Kärninflationen i USA enligt prognos

I USA kom kärninflationen in på 4,2 procent i juli på årsbasis, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Jämfört med juni ökade den med 0,2 procent enligt data från det amerikanska handelsdepartementet. Detta indikerar att inflationen för närvarande ligger på höga nivåer, vilket kan påverka priser och ekonomins stabilitet. Det är en viktig faktor som ekonomiska aktörer och centralbanken övervakar noggrant för att förstå ekonomins utveckling och vidta eventuella åtgärder.

Källa >

fundler web bullet new 04 KPI-inflationen oförändrad i augusti

I euroområdet förblev KPI-inflationen (HIKP) oförändrad på 5,3 procent i augusti jämfört med juli. Detta innebär att inflationen ligger på en fortsatt hög nivå, vilket kan påverka priser och ekonomin inom euroområdet. Stabiliteten i inflationen är en viktig faktor som påverkar ekonomisk politik och beslutsfattande inom euroområdet och kan ha konsekvenser för både företag och konsumenter. Det är en utveckling som ekonomiska aktörer noggrant övervakar för att förstå de ekonomiska förhållandena inom euroområdet.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!