Profilbild
av Mohammed Salih
11 september, 2023

fundler web bullet new 01 1 Globala livsmedelspriser fortsätter falla

Det globala fenomenet med sjunkande livsmedelspriser beror huvudsakligen på ett ökat utbud av många livsmedelsråvaror, sannolikt tack vare goda skördar och produktionsökningar. Detta kan gynna konsumenter genom att sänka matkostnader och hålla inflationen i schack. Å andra sidan ökar priserna på ris och socker, troligtvis på grund av specifika utmaningar som torka eller produktionsproblem. Detta kan resultera i högre matkostnader och negativ påverkan på inflationen.

Källa >

fundler web bullet new 02 Industrins orderingång föll rejält i juli

Den betydande nedgången i industriens orderingång indikerar en potentiell avmattning i ekonomin. Orsakerna kan vara varierande och kan inkludera minskad efterfrågan på produkter och tjänster, internationella handelssvårigheter, eller andra ekonomiska faktorer. En sådan nedgång kan ha effekter på arbetsmarknaden och produktionen inom industrin, och det är något som ekonomiska beslutsfattare noga följer för att anpassa ekonomiska åtgärder och politik.

Källa >

fundler web bullet new 03 Sysselsättningen i euroområdet ökade marginellt

En ökning av sysselsättningen med 0,2 procent är en indikation på att det finns en viss tillväxt och stabilitet inom arbetsmarknaden i euroområdet. Detta innebär att det har skapats några nya jobb eller att fler människor har gått tillbaka till arbetskraften efter en eventuell nedgång. En ökad sysselsättning är ofta positivt då den kan indikera en förbättring av ekonomin och ökad konsumtion. Det man måste ha koll på med sysselsättningen är att inte löneinflationen drar iväg.

Källa >

fundler web bullet new 04 Europas BNP steg mindre än väntat

En BNP-ökning på 0,1 procent under det andra kvartalet indikerar en mycket låg tillväxttakt inom euroområdet, vilket är lägre än förväntat. Det kan vara ett tecken på att ekonomin möter utmaningar, såsom påverkan av globala ekonomiska faktorer eller eventuella inrikesproblem. Den årliga ökningen på 0,5 procent tyder på att ekonomin har haft en måttlig tillväxt under det senaste året, men den är fortfarande relativt låg.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!