Profilbild
av Mohammed Salih
18 september, 2023

fundler web bullet new 01 1 Nyanmälda arbetslösa steg mindre än väntat i USA

Antalet nyanmälda arbetslösa i USA ökade med 3 000 personer förra veckan och nådde en total på 220 000 personer. Den senaste statistiken visar en viss ökning av nyanmälda arbetslösa i USA, även om ökningen var mindre än förväntat. Detta kan vara ett tecken på viss osäkerhet på arbetsmarknaden, men det är viktigt att notera att siffrorna fortfarande ligger på relativt låga nivåer. Det fyraveckorsglidande genomsnittet sjönk, vilket indikerar att det kan finnas en viss stabilitet inom arbetsmarknaden. Å andra sidan ökade antalet personer som fortsatte att få arbetslöshetsbidrag, vilket är en annan viktig faktor att överväga.

Källa >

fundler web bullet new 02 ECB höjer räntan som väntat

ECB:s beslut att höja räntan är en del av deras strategi för att hantera inflationen och ekonomin. Genom att höja räntan kan centralbanken försöka dämpa ökningen av konsumentpriser och hålla inflationen i schack. Det är ett vanligt verktyg som används av centralbanker för att påverka ekonomins hälsa. Beslutet att höja räntan enligt förväntningarna indikerar att ECB är noga med att upprätthålla prisstabilitet och att de vidtar åtgärder för att förhindra att inflationen stiger för mycket.

Källa >

fundler web bullet new 03 Inflationen faller mer än väntat

Inflationstakten i Sverige enligt KPIF-måttet sjönk till 4,7 procent i augusti 2023, vilket var lägre än förväntat och en markant minskning från den föregående månadens 6,4 procent. Den nedåtgående trenden i inflationen är positiv och indikerar en viss stabilitet på prisnivån. De betydande prisfallen för el och något lägre livsmedelspriser under augusti bidrog till att dämpa inflationen. Trots den positiva utvecklingen på inflationsfronten förväntar sig vissa ekonomer att Riksbanken kommer att höja räntan som en respons på de högre inflationssiffrorna. En höjning av räntan från 3,75 procent till 4 procent förutspås.

Källa >

fundler web bullet new 04 Inflationstakten i USA något högre än väntat

I augusti 2023 ökade inflationstakten i USA, mätt som KPI, till 3,7 procent på årsbasis. Detta var något högre än förväntat och en ökning från 3,2 procent i juli, där förväntningarna låg på 3,6 procent. Den något högre än förväntade inflationstakten i USA indikerar att prisökningarna fortsätter att vara en utmaning i landet. Detta kan ha påverkats av ökade energipriser och särskilt stigande bensinpriser. Trots detta är kärn-KPI, som inte inkluderar energi och livsmedel, relativt stabilt och nära förväntningarna.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!