Profilbild
av Mohammed Salih
25 september, 2023

fundler web bullet new 01 1 Riksbanken höjer som väntat räntan till 4 procent

Enligt Riksbanken ökar tjänstepriserna snabbt, och den svaga svenska kronan bidrar till att upprätthålla hög inflation. Detta ökar risken för att inflationen inte kommer att sjunka och stabilisera sig vid det önskade målet på 2 procent inom önskad tidsram. Riksbankens prognos antyder att räntorna kan stiga ytterligare för att hantera detta problem. Riksbanken har också ändrat sin räntebana något. Den nya banan visar en ränta på 4,03 procent under det fjärde kvartalet 2023 och 4,10 procent under det tredje kvartalet 2024.

Källa >

fundler web bullet new 02 USA: Bostadsförsäljningen sjönk i augusti

I augusti sjönk försäljningstakten för befintliga bostäder i USA med 0,7 procent och hamnade på en beräknad årstakt av 4,04 miljoner enheter.  En minskning i försäljningstakten kan tyda på en viss försämring av bostadsmarknaden. Det kan bero på faktorer som höjda bostadspriser, stigande räntor eller en brist på tillgängliga bostäder. Det kan vara ett tecken på att köpare är mer försiktiga eller att utbudet inte möter efterfrågan. Konsumtion och investeringar: Bostadssektorn har historiskt sett varit en viktig drivkraft för ekonomin.

Källa >

fundler web bullet new 03 Omsättningen i svensk e-handel sjönk i augusti

Rapporten visar att svensk e-handel möter utmaningar och att konsumentbeteendet kan vara under förändring. Det kommer att vara viktigt för aktörer inom e-handeln att anpassa sig till denna utveckling för att förbli konkurrenskraftiga. Det är också intressant att notera att den inhemskt fokuserade e-handeln i Sverige har minskat med 1 procent medan den internationella e-handeln har ökat med 3 procent. Detta indikerar att konsumenterna fortsätter att handla online, men det finns kanske en preferens för internationella eller utländska produkter och butiker.

Källa >

fundler web bullet new 04 Försämrat läge i tyska detaljhandeln

Det tyska detaljhandelsläget försämras och detta kan delvis tillskrivas den fortsatta avkylningen av ekonomin och en försvagad efterfrågan från konsumenterna. Trots detta har leveransproblemen förbättrats inom detaljhandeln som helhet, och färre företag påverkas nu av dessa problem. En intressant observation är att företagen inom vissa segment har minskat antalet anställda på grund av det dystra affärsläget, men kvalificerad arbetskraft är inte längre lika svår att hitta som tidigare.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!