Profilbild
av Mohammed Salih
2 oktober, 2023

fundler web bullet new 01 1 Tyska importpriser steg 0,4 procent i augusti

Importpriserna i Tyskland har ökat något under augusti jämfört med juli, vilket kan indikera en viss prisstegring för importerade varor. På årsbasis har importpriserna minskat med 16,4 procent, vilket är en betydande nedgång och kan vara följden av olika faktorer som påverkar internationell handel och valutakurser. Ökade importpriser kan påverka inflationen, företagens kostnader, och internationell handel, vilket i sin tur har konsekvenser för ekonomin som helhet.

Källa >

fundler web bullet new 02 Dansk ekonomi krympte under andra kvartalet

Danmarks BNP minskade med 0,3 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Den nedåtgående trenden under andra kvartalet kan ha påverkats av olika faktorer, inklusive globala händelser, inrikespolitik eller sektorspecifika utmaningar. Årlig tillväxt på 0,9 procent tyder dock på en viss stabilitet och återhämtning i den danska ekonomin. Det är viktigt för beslutsfattare att noga övervaka ekonomins utveckling och vidta åtgärder vid behov för att främja ekonomisk tillväxt och stabilitet.

Källa >

fundler web bullet new 03 Lägre inflationstakt än väntat i euroområdet

Inflationstakt: I september uppgick inflationstakten i euroområdet till 4,3 procent enligt preliminära siffror. Detta var lägre än analytikernas genomsnittliga förväntan på 4,5 procent. Stabiliserad inflationstryck: Den lägre inflationstakten jämfört med förväntningarna och en nedgång från augusti kan tyda på att inflationstrycket i euroområdet har stabiliserat sig något. Det kan vara ett tecken på att prisökningstakten för närvarande inte är lika oroande som tidigare och att eventuella överhettningstendenser dämpas.

Källa >

fundler web bullet new 04 Färre nyanmälda arbetslösa än väntat i USA förra veckan

Färre nyanmälda arbetslösa än förväntat i USA förra veckan enligt statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Färre nyanmälda arbetslösa än förväntat kan tyda på en något starkare arbetsmarknad eller att arbetslöshetsansökningarna börjar stabilisera sig efter tidigare svårigheter. Det kan vara ett positivt tecken för ekonomin, eftersom det indikerar att färre personer behöver stöd på grund av arbetslöshet. Konjunktur och penningpolitik: Arbetsmarknadsdata är en viktig faktor för centralbankens beslut om penningpolitik.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!