Profilbild
av Tobias Lundqvist
10 oktober, 2021

Blue-Ellipsis Amerikansk skuldtaksfråga – beslut i december

Senaten har nått en tillfällig skuldtakslösning – vilket skjuter problemet till dec. Ingen långsiktig lösning har godkänts, men den rådande situationen öppnar upp för Fed att annonsera minskade stimulanser.
Läs mer >

Orange-Ellipsis Noteringsskörden fortsätter

Börsnoteringarna fortsätter starkt under 2021. Truecaller och Storskogen Industrier noterades på Nasdaq under veckan. Dock redovisar majoriteten av bolagen som introducerats 2021 ingen vinst.
Läs mer >

Purple-Ellipsis Svenska bostadspriser

Villa- & bostadsrättspriserna var oförändrade i sep, mot aug. Trycket på bostadsmarknaden har stagnerat, vilket även syns i måttligare prisökningar. Villa- & bostadsrättspriser är +14% respektive +8% på årsbasis.
Läs mer >

Apricot-Ellipsis 300,000 färre jobb än förväntat – amerikansk arbetsmarknadsstatistik

Detta har skapat oro i marknaden över Feds möjlighet att påbörja nedskärningar av sina pandemistimulanser under 2021. Marknaden tolkar rapporten som en signal på fler hinder för den ekonomiska återhämtningen.
Läs mer >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!