Profilbild
av Mohammed Salih
9 oktober, 2023

fundler web bullet new 01 1 Amerikansk PMI-siffra oförändrad i september

En oförändrad PMI kan tolkas som att ekonomin har behållit sin nivå av aktivitet från föregående månad. Det är positivt att PMI ligger över tröskelvärdet 50, vilket generellt indikerar tillväxt. Å andra sidan tyder det faktum att siffran inte ökade på att det finns viss osäkerhet och eventuella bromsande faktorer som påverkar ekonomin. Det är värt att notera att samtidigt som PMI förblev stabil, överraskade de negativa jobbsiffrorna marknaden. Detta kan ge indikationer om att arbetsmarknaden möter utmaningar, och det kan påverka investerares förtroende och konsumtionsmönster framöver.

Källa >

fundler web bullet new 02 Producentpriserna i eurozonen steg i augusti

I augusti ökade producentpriserna inom eurozonen med 0,6 procent jämfört med föregående månad. Årligen sjönk dock producentpriserna med 11,5 procent, vilket var något mindre än förväntat. Eftersom producentpriserna ofta påverkar konsumentpriserna (och därmed inflationen) är det viktigt att övervaka dessa siffror noga, eftersom de kan ha konsekvenser för penningpolitik, företag och konsumenter. Energiprisernas stora nedgång på årsbasis kan också ha påverkat den övergripande producentprisnivån i augusti.

Källa >

fundler web bullet new 03 Betydligt fler nya jobb i USA än väntat

De starka jobbsiffrorna i USA, med en ökning av sysselsättningen med 336 000 nya jobb (Detta var långt över förväntningarna på 170 000 enligt Bloombergs analytiker.), kan bidra till högre inflation genom ökad efterfrågan och löner. Detta kan påverka Federal Reserves beslut om att höja räntor för att dämpa inflationen. Aktiemarknaden kan vara positiv, men oro för räntehöjningar kan påverka dess prestation. Samtidigt kan en starkare dollar påverka internationell handel och export.

Källa >

fundler web bullet new 04 Island lämnar styrräntan oförändrad på 9,25 procent

Islands beslut att behålla styrräntan på 9,25 procent är betydande, och det är en relativt hög räntesats om man jämför med övriga världen. Detta kan sätta press på hushållens ekonomi genom ökade kostnader för lån, särskilt för de med variabla räntor. Samtidigt kan höga räntor dämpa konsumtion och investeringar, vilket kan påverka den ekonomiska tillväxten. Å andra sidan kan en hög ränta vara ett verktyg för att bekämpa inflation. Det kan också stärka landets valuta, vilket kan påverka exporten negativt.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!