Profilbild
av Mohammed Salih
16 oktober, 2023

fundler web bullet new 01 1 Klart högre inflationstakt än väntat i Sverige

I Sverige uppgick inflationen, mätt som KFIP, till 4,0 procent i september, vilket överraskade analytikerna som förväntade sig 3,7 procent. I augusti låg den på 4,7 procent. Kärninflationen (KPIF exklusive energi) var 6,9 procent, högre än förväntade 6,7 procent. Detta är inte vad Riksbanken hade förväntat sig och högst troligt blir det ytterligare en räntehöjning till i höst som kommer strama åt hushållens ekonomi ännu mer.

Källa >

fundler web bullet new 02 Skuldnivåerna ökar i världen

Skuldnivåerna globalt ökar och IMF förutspår att den offentliga skulden kommer att öka betydligt snabbare än förväntat. Detta beror främst på ökade skuldnivåer i stora ekonomier som USA och Kina. Skuldtillväxten kan påverkas av ökade budgetunderskott, svag tillväxt och stigande realräntor. I utvecklade ekonomier kan den offentliga skulden närma sig 100 procent av BNP i slutet av decenniet, vilket är högt. Det blir svårt att balansera offentliga finanser på grund av ökad efterfrågan på offentliga utgifter, högre skulder, stigande räntor och politiska motstånd mot skattehöjningar.

Källa >

fundler web bullet new 03 Högre inflation i USA

USA rapporterar högre än förväntad inflation med KPI på 3,7% i september. Kärninflationen är 4,1%, i linje med prognoser. Månadsförändringen överraskar också, 0,4% för KPI och 0,3% för kärn-KPI, mot förväntade 0,3%. Marknader reagerar lugnt, men detta kan påverka konsumenternas köpkraft och räntepolitiken. Men FEDs kommentarer och kommunikation har varit att man kan vara nöjd med de räntehöjningarna man gjort och stanna här, higher for longer.

Källa >

fundler web bullet new 04 Kinas export sjönk 6,2 procent i september

Kinas export sjönk med 6,2 procent i september jämfört med föregående år, vilket var en mindre nedgång än förväntat (-7,6 procent enligt analytiker). Kinas export- och importtrender är ofta en indikation på den globala efterfrågan. En minskning i exporten kan tyda på en dämpad global efterfrågan på kinesiska varor, vilket i sin tur kan indikera en försämrad ekonomisk aktivitet internationellt.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!