av Jacob Liebermann
13 oktober, 2019

Uppdaterad: 11 oktober, 2019

Weekly1 Fastighetsbranschen mest jämställd

Nästan hälften (49%) av cheferna i de börsnoterade fastighetsbolagen är kvinnor och branschen räknas nu som den första jämställda på börsen enligt den årliga Allbright-rapporten.

 

Weekly2 Handelskriget blir kostsamt

Effekterna av handelskriget börjar synas i världsekonomin och enligt beräkningar från IMF kan handelskonflikterna komma att kosta världsekonomin 700 miljarder dollar år 2020.

 

Weekly3 Högkonjunkturen är över

Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterar därmed att högkonjunkturen är över. Den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och högkonjunkturen ebbar gradvis ut i år och blir balanserad nästa år.

 

Weekly4 Förslag om att godkänna riksbankens inflationsmål

I dag bestämmer Riksbanken inflationsmålet själva och det har stött på viss kritik. Nu finns ett förslag på bordet att politikerna ska få godkänna nivån på Riksbankens inflationsmål.