Profilbild
av Tobias Lundqvist
24 oktober, 2021

Uppdaterad: 16 november, 2021

Blue-Ellipsis Danmark och Finland slopas av Handelsbanken

Trots rörelseresultat över förväntan låg fokus på att verksamheten avyttras i Danmark och Finland. Detta är ett fortsatt steg mot bankernas ökade digitalisering, där verksamheten i större utsträckning flyttas till internet.

Orange-Ellipsis Beige Book – inför Feds novembermöte

Indikationer om långsammare tillväxt, osäkerhet kring delta-varianten, löneökningar samt arbetskraftsbrist. I samband med prisökningar har optimismen sjunkit. Detta ökar sannolikheten för räntehöjningar 2022.

Purple-Ellipsis Japan satsar på halvledare

Bristen på halvledare har varit uppenbar, där Japan nu väljer att satsa på produktion. Kina har tidigare upplevt svårigheter med inhemsk produktion, en möjlighet Japan vill kapitalisera på.

Apricot-Ellipsis Svenska huspriser fortsätter stiga

I september ökade det privatägda bostadsprisindex HOXSWE +0,3%. Bostadsrättspriser steg som mest i huvudstaden med sina +1,2%. Bostadspriserna fortsätter visa motstånd till marknadsrörelserna, om än i en långsammare takt.  


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!