Profilbild
av Mohammed Salih
23 oktober, 2023

fundler web bullet new 01 1 Oväntat tapp för tyska producentpriser

Priserna minskade med 0,2 procent jämfört med augusti och med 14,7 procent jämfört med september föregående år. Detta var en större nedgång än vad experter förutspådde. Det oväntade tappet i tyska producentpriser i september har flera ekonomiska konsekvenser. Det kan signalera en deflationsspiral, påverka företagens vinster och sysselsättning, även om det kan göra tyska produkter mer konkurrenskraftiga på exportmarknaden.

Källa >

fundler web bullet new 02 Oförändrad arbetslöshet i september

I september förblev arbetslösheten i Sverige oförändrad. Den säsongsjusterade arbetslöshetsnivån var 8,1 procent, samma som i augusti. Det innebär stabilitet på arbetsmarknaden, vilket är positivt. En oförändrad arbetslöshet tyder på att efterfrågan på arbetskraft är stabil och att företag inte har minskat sin personal i stor utsträckning. Det kan också bidra till att upprätthålla konsumtionen. Politiska åtgärder för att hantera arbetslösheten kan inte vara lika brådskande som vid en ökning.

Källa >

fundler web bullet new 03 Något högre inflationstakt än väntat i Storbritannien

I Storbritannien steg konsumentpriserna med 0,5 procent i september, och inflationstakten nådde 6,7 procent, något högre än förväntat. Det kan påverka köpkraften och livskostnaderna för hushåll. Kärninflationen, som utesluter energi- och livsmedelspriser, är också något högre än förväntat, vilket kan tyda på att prisökningarna inte enbart beror på energi- och matkostnader. Det kan innebära utmaningar för centralbanken att hantera inflationen och kan ha ekonomiska konsekvenser som påverkar sparande, investeringar och penningpolitiken.

Källa >

fundler web bullet new 04 Japans kärn-KPI steg i september

Denna nyhet visar att inflationstakten i Japan har ökat, även om det varit en viss nedgång jämfört med den tidigare månaden. KPI mäter prisnivån på konsumentvaror och tjänster och är en viktig ekonomisk indikator. En ökning av KPI kan ha inverkan på köpkraften hos konsumenter och påverka centralbankens ekonomiska beslut. Minskningen i kärn-KPI-tillväxt kan indikera en dämpad inflationstakt och kan ha samband med faktorer som konsumtionsmönster och ekonomisk aktivitet.

Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!