Profilbild
av Mohammed Salih
7 november, 2022

Uppdaterad: 8 november, 2022

Blue-Ellipsis Fed trippelhöjer räntan – igen

Jerome Powell räntan med väntade 0,75 procentenheter till intervallet 3,75–4 procent på onsdagskvällen, svensk tid. Därmed har Federal Reserve lyft räntan med 75 räntepunkter fyra gånger i rad i år.
källa >

Orange-Ellipsis Bank of England höjer räntan till 3,0 procent

Den brittiska centralbanken Bank of England höjer räntan med 75 punkter till 3,0 procent. Det är helt i linje med det förväntade, men innebär att britterna får sin högsta ränta sedan 2008.
Källa >

Purple-Ellipsis Arbetslösheten i eurozonen sjönk i september

Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 6,6 procent i september, ned från reviderade 6,7 procent föregående månad (6,6).  Den svenska arbetslöshetsnivån var 7,1 procent (säsongsrensat och utjämnat) i september, jämfört med 7,2 procent månaden före.
Källa >

Apricot-Ellipsis Ungas samlade skulder hos Kronofogden ökar

Ungas samlade skulder hos Kronofogden har ökat med 430 miljoner kronor jämfört med för tio år sedan. Tre procent av alla mellan 18 och 25 år har skulder hos Kronofogden. Sammantaget är de skyldiga 1,56 miljarder kronor. Unga kvinnor hamnar oftast hos Kronofogden när de har handlat på nätet. Bland unga män är telekomskulder vanligast
Källa >


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!