av Jacob Liebermann
1 december, 2019

Uppdaterad: 29 november, 2019

Weekly1 Handeln ökar

Detaljhandelns försäljning ökade 3,3% i oktober jämfört med motsvarande månad förra året medan dagligvaruhandeln ökade 1,7% och sällanköpsvaruhandeln 4,1%.

 

Weekly2 Black Friday förbud

I början av december ska det franska parlamentet rösta om ett lagförslag som kan förbjuda Black Friday. Blir förslaget verklighet kommer Black Friday-annonsering att klassas som aggressiv kommersiell verksamhet vilket kan ge upp till två års fängelse och 300 000€ i böter.

 

Weekly3 Svag konsumtion dämpar Sveriges tillväxt

Sveriges BNP växte med 0,3% under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, motsvarande period 2018 ökade BNP 1,6%. Det är i första hand konsumtionen som har minskat och är anledningen bakom.

 

Weekly4 Banker tvungna att ta emot kontanter

I veckan klubbade riksdagen igenom en ny lag som kräver att banker tar emot kontanter. Enligt riksdagen är syftet att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt.