Profilbild
av Tobias Lundqvist
14 november, 2021

Blue-Ellipsis Amerikansk inflation – högsta siffran sedan 1982

Ökad efterfrågan och problem i försörjningskedjan har pressat priserna uppåt. Inflationstakten, 6,2% årsbasis, sätter press på fed då risken finns att vi kommer se ännu ett taper tantrum* om inte fed agerar. Amerikanska börsen vände ned efter nyheten.

Läs mer

*Refererar till rusande yields (avkastning), där fed annonserade framtida nedskärningar av sina kvantitativa lättnader. Detta leder till minskad ekonomisk stimulans, vilket skapade en panik 2013 – och då myntades begreppet ”taper tantrum”.

Orange-Ellipsis Magdalena Andersson (S) bildar ny regering

Andersson har fått i uppdrag av talmannen att bilda regering. Vänsterpartiet blir en viktig del för Andersson att säkra, annars kan hon komma att regera med en borgerlig budget. Tidigast torsdag vet vi om vi får en kvinnlig statsminister.

Läs mer

Purple-Ellipsis Svenska ekonomin avslutade sista månaden av Q3 starkt

Efter en kraftig nedgång i augusti ökade den ekonomiska aktiviteten i september. BNP-indikatorn visar en övergripande uppgång under Q3, trots att halvledare bromsat vissa branscher – främst fordonstillverkningen.

Läs mer

Apricot-Ellipsis Investor inkluderas i världsindexet MSCI Global Standard Index

Investor A kommer från och med den 30e november finnas med i globalindexet. Detta innebär att indexförvaltare måste ta in bolaget i sin förvaltning. Aktien rusade drygt 6% på nyheten – 25e bästa handelsdagen i aktiens historia.


Följ Fundler i dina sociala kanaler och håll dig uppdaterad om marknaden och börja fondspara nu!