av Maria Franzon
24 oktober, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Under fyra tillfällen har Fundler bjudit in nya och befintliga kunder till ett investerarmingel i våra nya lokaler på Kaptensgatan. Eventet hölls av Fundler styrelseordförande Thomas Eriksson och vår VD Ulf Ahrner.

 

Temat var ”Börskrasch – nu eller aldrig”, vilket visade sig vara både aktuellt och mycket uppskattat. Eventet lockade till sig många besökare som ville höra hur Thomas inledningsvis berättade om sin syn på marknadens utveckling och vilka faktorer som påverkar det finansiella marknadsutsikterna framöver.

Att spå om framtiden är alltid en utmaning, men med sin långa erfarenhet från finansmarknaden redovisade Thomas de tydliga trender vi står inför. Den tekniska utvecklingen och att allt fler aktörerna inom finansiell teknologi (fintech) etablerar sig på marknaden, är svår att blunda för. Finansiella tjänster kommer i stor utsträckning att levereras av mindre nischaktörer så kallade neobanks inom fem år.  Genom teknisk utveckling, användarvänlighet och transparens kommer den här typen av företag snabbare kunna utvecklas tillsammans med marknaden och tillgodose kundernas behov.

Tillsammans med den tekniska utvecklingen som springer rasande fort, redogjorde Thomas också för andra viktiga faktorer som påverkar marknadsutsikterna framåt. Framförallt genom stora ekonomier som USA och Kina och deras pågående handelskonflikter, men också Brexit, oljan och effekterna av det starka mediabruset. Det här temat väckte självklart många frågor och intressanta diskussioner.

 

Och så till frågan om det blir en börskrasch eller inte.

Besökarnas insikter stärktes kring vilka faktorer som påverkar världsekonomin och vad vi kan lära oss av de tecken vi ser idag. Vi tror inte på en krasch inom en snar framtid, men fortsatt stora svängningar. Ur ett investeringsperspektiv är det viktigt att ha rätt risknivå i förhållanden till placeringshorisonten, vilket Fundlers tjänst är utformad för att hjälpa till med.

Med de insikterna tog Ulf Ahrner besökarna igenom våra portföljstrategier och redogjorde för utvecklingen de senaste åren. Förutom att gå igenom den imponerande utvecklingen av våra Smart Index portföljer så redogjorde Ulf även för våra mer avancerade portföljer, som alla besökare fick tillgång till efter eventet.

Och det var om just dessa, som det efterföljande minglet handlade om.

Med risknivåer långt under Stockholmsbörsen och andra jämförbara fondportföljer ville många komma igång med sina investeringar efter att Ulf redogjort för den treåriga avkastningen för portföljen Global Framtid Potential på drygt 56,7% och vår lågriskportfölj Real Vision Stabil med en avkastning på drygt 26,6%.

Eftersom portföljerna bara har funnits sedan 2019-01-01 är avkastningen uppskattad enligt portföljens innehav under 2016-10-16 – 2019-01-01.

Morningstar Category:
EEA Global Equity Blend
Utveckling 190101-190930 efter avgifter
Fundler Global Framtid Potential 30,51%
Avanza Global 29,68%
Handelsbanken Global Index Criteria 28,52%
Swedbank Robur Globalfond A 27,60%
Nordea Global 27,41%
Lysa Aktier A 25,04%
Didner & Gerge Global 22,33%
AMF Aktiefond Världen 21,48%
Opti 9 21,37%

 

Med syftet att inspirera känns det roligt att sammanfatta eventen med besökarnas positiva upplevelser, men framförallt kunna leva upp till Fundlers vision, att hjälpa människor till bättre ekonomiska beslut.

 

*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.