Profilbild
av David Unver
21 november, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Att spara i fonder är det vanligaste sättet att spara och investera pengar på. I slutet av oktober uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 4 870 miljarder kronor enligt statistik från fondbolagens förening. Det är en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2018. Populäraste fondtypen är aktiefonder och utgör hela 60 procent av den totala fondförmögenheten.

Så vad är det viktigt att tänka på när man väljer fonder? Många menar att avgiften är en viktig parameter men i slutändan är nog de flesta överens om att avkastningen spelar störst roll. Båda är naturligtvis viktiga, men även sparhorisont och riskvilja har stor betydelse för fondsparandet och det förväntade utfallet. Dessutom finns hela 36 000 fonder på den svenska fondmarknaden att välja mellan. Inget lätt val alltså.

Fundler kartlägger fonder utifrån olika kriterier, filtrerar bland annat bort fonder med hög korrelation, tar hänsyn till risk och väljer de fonder som i kombination med varandra förväntas leverera en högre riksjusterad avkastning.

Urvalsprocessen har fortsatt varit framgångsrik och alla Fundlers portföljer har utvecklats starkt i år. I Fundlers globalportfölj, Global Framtid, har samtliga av portföljens innehav haft en stark positiv värdeutveckling under året. Främst beror det starka resultatet på portföljens allokering mot tekniksektorn, den sektor som drivit utvecklingen mest på världens aktiemarknader.

För att se hur Fundler Global Framtid står sig avkastningsmässigt, har en jämförelse gjorts mot robotrådgivarna tillika konkurrenterna Lysa och Optis portföljer samt nätmäklarnas Avanza Global och Nordnet Superfonden Sverige*. Gemensamt för dessa är att de har jämförbar risknivå och att samtliga av portföljernas underliggande innehav har 100 procent exponering mot aktiemarknaden. Spannet för respektive portföljs avgifter ligger mellan 0–0,5 procent årligen. Dyrast i jämförelsen är Opti och billigast är Nordnets gratisfond Superfonden Sverige.

Compare-november2019

Utfallet i jämförelsen visar att Fundler Global Framtid har visat starkast värdeutveckling i år. Portföljen redovisar en positiv avkastning på 32 procent vilket kan jämföras med världsindex (MSCI World Index) som vid utgången av oktober var upp med 31 procent omräknat till kronor. Resultatet är drygt 1,6 procentenheter bättre än tvåan Avanza Global och hela 9,1 respektive 6,4 procentenheter bättre än robotrådgivarna Opti och Lysa, som för övrigt kom sist i jämförelsen. På tredje plats kommer Nordnets gratisfond Nordnet Superfonden Sverige med en värdeutveckling på 26,4 procent vilket är 5,6 procentenheter sämre än Fundler Global Framtid under samma period.

Fundler Global Framtid har en valutaexponering på 26 procent i ett börsklimat som gynnar placeringar i utländsk valuta. Det har hjälpt avkastningen med 2,1 procentenheter utöver innehavens värdestegring. Avanza Global har en valutaexponering på drygt 99 procent av fondens förmögenhet. Största exponeringen är i amerikanska dollar och Euro, båda har stärkts med 9 respektive 6 procent mot kronan. Förutom dessa har också övriga valutor som fondens innehav är noterade i stärkts mot kronan vilket gett en skjuts till Avanzas avkastning med 8,6 procentenheter enbart på grund av valutaexponeringen.  Det innebär att en tredjedel av avkastningen kommer från en tagen valutarisk. För Fundler Global Framtid kommer närmare 93 procent av utvecklingen från innehavens avkastning. Det går således att konstatera att resultatet för Fundlers globalfond är bättre än övriga i jämförelsen, oavsett underliggande innehavs valutaexponering.

* Nätmäklaren Nordnet har ingen globalfond i sitt utbud. Fonden har tagits med i jämförelsen eftersom den är gratis och marknadsförs som ett alternativ till andra indexfonder.

 

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.  Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.