av Jacob Liebermann
8 augusti, 2019

Uppdaterad: 19 maj, 2021

För inte så länge sedan publicerade jag ett mer beskrivande inlägg om våra portföljer och hur vi arbetar med att välja ut fonder. Har du missat inlägget eller vill läsa det igen så klicka här. I samband med inlägget lovade jag att följa upp med del 2 som handlar om portföljkonstruktionen. Det vill säga hur vi tänker när vi sätter ihop ett antal fonder som sedermera blir en portfölj.

Våra portföljer består ofta av både aktie och ränteplaceringar och de två tillgångsslagen skiljer sig åt varför vi valt att hålla dem separerade. Nedan utgår en kortare beskrivning över portföljkonstruktionen:

Aktieplaceringar

–  Aktiefonder gör att du som kund indirekt äger aktier i flera tusen företag på olika marknader, vissa kan vara mer inriktade på en specifik geografisk marknad och vissa på en specifik kategori eller bransch.

–  Vi försöker identifiera marknader med stark konsumtionskraft.

–  Cirka hälften av aktieplaceringarna fördelas i det geografiska närområdet och resten globalt.

 

Ränteplaceringar

–  Statsobligationer (utfärdade av staten, låg risk) och företagsobligationer (i våra portföljer oftast nordiska stabila företag)

–  Ränteplaceringar ska i huvudsak ske i kundens basvaluta (svenska kronor) eftersom dessa placeringar oftast är tyngst i portföljer för kunder med kortare investeringshorisont. Vi vill alltså förhindra en lågrisktagare att råka ut för en nergång genom att undvika utländska räntor i portföljerna.

–  Stats- och företagsobligationer används för att skapa attraktiv förväntad avkastning i förhållande till risknivån.

Geografisk allokering

–  För varje enskild portfölj ritas en preliminär fördelning upp mellan geografiska marknader upp beroende på risknivå.

 

Performance bedömning

–  För respektive portfölj väljs ett brett urval av fonder ut ur Morningstar Direct som är ett omfattande institutionsverktyg.

–  Fonder med kort förvaltningshistorik, svag likviditet och/eller tveksam överlevnadsförmåga sorteras bort och kommer inte att ingå.

–  Fonderna analyseras utifrån olika tidsintervall och hur väl de ser ut att ha klarat historiska extremhändelser.

 

Sammanfattningsvis är vi väldigt trygga i våran portföljkonstruktion och du som investerar eller funderar på att investera i Fundlers portföljer kan känna dig trygg med att vi gör ett bra jobb!

Önskar dig en fortsatt trevlig sommar!