av Jacob Liebermann
28 juni, 2019

 

I det här blogginlägget tänkte jag berätta mer om hur våra portföljer har utvecklats under året samt hur våra förvaltare tänker och agerar när portföljerna sätts ihop.

 

Årets utveckling

Grafen nedan visar Fundlers fyra portföljer i förhållande till jämförelseindex bestående utav Stockholmsbörsen (OMXS30GR) och säkra räntor (OMRXTBILL) motsvarande samma risknivå som respektive portfölj.

Fundler-vs-Benchmark-01-06-19

 

 

Hur väljer vi fonder?

 Urvalsprocessen är en viktig och central del för våra förvaltare när det kommer till val av fonder. Urvalet görs noga och utgår från fyra stycken kriterier:

Fonderna vi väljer måste vara lämpliga för en bred målgrupp och utgivaren (fondbolaget) skall anses som stabil och vara välrenommerad. Det är också viktigt att fonderna som analyseras har god historisk avkastning.

Fundler använder sig av ESMAs (Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten) sjugradig riskskala för att sätta ihop portföljerna. Fonderna som väljs ut tenderar främst att ligga i riskintervallet 2-5, samma som våra portföljer.

Den genomsnittliga förvaltningskostnaden, inklusive Fundlers avgift skall inte överstiga 1%. Eftersom Fundler är en oberoende tjänst betyder det att vi inte behåller eventuella provisioner från fondbolag. Det här är en central del och viktig utgångspunkt i hela vår verksamhet eftersom vi prioriterar att välja fonder utifrån det som är bäst för kunden, inte bäst för oss.

Fonderna vi väljer ut måste ha god likviditet så att inte kundernas pengar riskerar bli inlåsta. Därmed är våra utvalda fonder främst dagligt handlade.

 

När urvalet väl är avklarat är nästa steg att göra portföljkonstruktionen vilket är ett komplex och gediget arbete. Det här är någonting jag tänker att vi kan ägna ett kommande blogginlägg åt. En sista uppmaning är att klicka här om du vill läsa mer om våra förvaltare.

 

Vi hörs snart igen!