av Ulf Ahrner
18 augusti, 2022

Uppdaterad: 22 augusti, 2022

Aktiemarknaderna har haft ett minst sagt turbulent sista halvår. Rysslands invasion av Ukraina gav energiprischock och matprischock, som ihop med den eskalerande globala bristen på mikrochip och transportproblemen som följt av Covid fått inflationen att rusa. De breda börsindexen var i juli ner ca 25% från toppen kring årsskiftet. Specifika övervärderade sektorer, som fastighetsbolag, små teknikbolag och kryptovalutor har rasat betydligt mer än så, i många fall med 70-90%. Börsen har återhämtat sig något under augusti tack vare lägre inflationssiffror, men grundproblemen kvarstår olösta, och kriget i Ukraina ser ingen lösning.

Trots denna svåra miljö har Fundlers portföljer klarat sig ganska väl överlag, och inte minst mycket bättre än jämförbara alternativ. Det är givetvis ingen slump, utan en följd av att vi under förra året gjorde vissa defensiva förflyttningar av våra positioner. Som vi skrivit i bloggen tidigare såg vi allt fler tecken på överhettning, och anpassade oss till det. Det är som vanligt svårt att säga när botten är nådd, men nu är i alla fall börserna närmare sin så kallade trendlinje än i början av året. Därför har vi nyligen valt att justera flera av portföljerna något.

Global Framtid (risknivå 5/7)

Vi har under ganska lång tid haft större positioner mot amerikanska marknaden än mot den nordiska. Vi har även haft ett europeiskt inslag, som dock i linje med historiken avkastat sämre än de nordiska. Vi har nu valt en jämnare fördelning mellan Norden och Nordamerika. Vi har även dragit upp teknikexponeringen något igen, på bekostnad av hälsovård. Slutligen har vi sett att hållbar exponering mot tillväxtmarknader i både upp- och nedgång levererat samma resultat som bred exponering. Vi vill såklart vara så hållbara det går överallt där det går med bibehållen avkastningspotential, och har därför bytt till rent hållbar exponering där.

fundler portfolj global framtid
Global Framtid

Smart Index Potential (risknivå 5/7)

För att vara 100% aktieexponerad har portföljen klarat sig oerhört väl i den senaste nedgången. Portföljen har funnits i över 6 år och har alltid gått bättre än sitt benchmark, men i år har den verkligen dragit ifrån konkurrensen. Liksom i Global Framtid har vi dock valt att jämna ut fördelningen mellan Norden och Nordamerika. Vi har även övergått till enbart hållbara investeringar på tillväxtmarknader.

fundler portfolj smart index potential
Smart Index Potential

Hållbar Framtid (risknivå 5/7)

De flesta av fonderna i alla Fundlers portföljer är att betrakta som hållbara i någon mån, i och med att de med få undantag har 4-5 av 5 möjliga ”glober” i Morningstar. Hållbar Framtid är dock lite extra hållbar, i och med att den i huvudsak består av investeringar som aktivt främjar hållbarhetsfaktorer. Den är även vår nyaste portfölj, och har presterat väl, helt i linje med marknaden. Vi har inte sett någon orsak till förändringar i den här portföljen just nu.

fundler portfolj hallbar framtid
Hållbar Framtid

Smart Hedge (risknivå 4/7)

För snart 3 år sedan lanserade vi den här portföljen för de investerare som kände sig oroliga för att toppen i marknaden skulle börja närma sig. Strategin att blanda lågvolatila index med en rejäl skopa fysiskt guld och en mindre del hedgestrategier har visat sig stå mycket starkt genom såväl Covid-krisen som krigsutbrottet, och håller även emot inflationsriskerna väl. Faktum är att Smart Hedge gjorde sin all time high nu i veckan! Läs mer om Smart Hedge här. Vi har inte sett någon orsak till förändringar i den här portföljen just nu.

fundler portfolj smart hedge
Smart Hedge

Smart Index Tillväxt (risknivå 4/7)

Liksom i andra portföljer har vi även här bytt till hållbara placeringar på tillväxtmarknader. Vi har även gått från lång till kort ränta i räntebenet, vilket har gett utrymme för justeringar i aktiebenet för att förbättra den förväntade riskjusterade avkastningen i portföljen.

fundler portfolj smart index tillvaxt
Smart Index Tillväxt

Real Vision (risknivå 3/7)

Portföljen skapades för att dra nytta av en situation med långsiktiga omfattande stimulanser från centralbankerna. Det fungerade mycket bra under lång tid, men den har nu troligtvis spelat ut sin roll. Vi ser nu över att göra en större strategiändring som passar den framtida marknadssituationen bättre. Tills dess har vi bytt från långränta till företagsobligationer i räntebenet, då dessa fallit kraftigt och kan förväntas få en starkare utveckling framöver.

fundler portfolj real vision
Real Vision

Smart Index Stabil (risknivå 3/7)

Vi har en tid tyckt att glappet i risknivå mellan vår risknivå ”stabil” och den högre risknivån ”tillväxt” har varit för brett. För att höja den förväntade avkastningen och risknivån har vi ökat från 35% till 40% aktieandel, samt ökat risken i räntebenet genom en större andel företagsobligationer än tidigare. Åtgärderna väntas ge portföljen en högre förväntad avkastning över tid.

fundler portfolj smart index stabil
Smart Index Stabil

Smart Index Försiktig (risknivå 2/7)

Vår enda lågriskportfölj har länge haft 10% lågvolatila aktieindex i sig, och även om detta aktieben har gett viss avkastning så har vi sett bättre utfall i räntebenet i Smart Hedge. Vi låter därför portföljen ärva en del av den strategin genom att det oskyddade aktiebenet byts ut mot en mild hedgefond. Det har även gett utrymme för lite mer företagsobligationer. Åtgärderna väntas ge portföljen en högre förväntad avkastning till motsvarande risk.

fundler porfolj smart index forsiktig
Smart index försiktig


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.