Profilbild
av Mohammed Salih
13 januari, 2023

Att driva ett bolag kräver mycket tid och energi. Det handlar inte bara om att skapa en produkt eller tjänst som ska vara enastående, utan också om att hantera administrativa uppgifter, marknadsföring, personal och ekonomi. 75 procent av svenska företag är enmansbolag och ytterligare 20 procent microbolag med 2–10 anställda som behöver göra allt själva eller med ett litet team.

Men det finns också viktiga aspekter av att driva ett bolag som ibland kan glömmas bort. En av aspekterna är att investera överlikviditeten på ett smart sätt, för få pengarna att jobba, precis lika hårt som du har jobbat för dem. Inte minst i tider som dessa när vi har en inflation som närmar sig tvåsiffriga belopp, då är det ännu viktigare att börja tänka på hur man på ett optimalt sätt kan placera den långsiktiga överlikviditeten.

Skillnad mellan långsiktig kontra kortsiktig överlikviditet

Man brukar prata om att det finns långsiktig, cirka 4–5 år och kortsiktig cirka 1–3 år överlikviditet i ett bolag. Skillnaden är att långsiktig överlikviditet är pengar som man inte är i behov av inom den närmaste framtiden medan kortsiktig överlikviditet är pengar som man kan komma att behöva inom kort eller som en buffert för oförutsedda utgifter. Därför behöver du identifiera om företaget har kapital som inte ska återinvesteras eller delas ut i närtid. Om så är fallet bör en plan utformas för att placera bolagets överskott på ett smart sätt.

Fyra anledningar till att du borde använda Fundler för att placera bolagets överlikviditet

Fundler har en gedigen förvaltningshistorik och kunnat ge högst riskjusterad avkastning bland likvärdiga konkurrenter. Vi gör det till en låg avgift och villkor som är anpassade för företagarens förutsättningar.

Administration och skatterapportering digitaliseras så att du slipper allt pappersarbete, men ändå har full insikt och kontroll och ägna din tid åt att göra det du älskar mest, att driva ditt bolag. Dessutom är hela processen, till skillnad från många andra liknande lösningar, helt digital.

1. Låg avgift

Fundlers erbjudande till företag är svårslaget. Du får ditt kapital automatiskt förvaltat enligt en professionell strategi. Fundler har valt ut de bästa och mest prisvärda fonderna åt dig. Du kan välja att förvalta företagets pengar förmånligt i en företagsägd kapitalförsäkring på ett enkelt sätt.

Avgiften för Fundlers portföljer (0,20–0,49%) är densamma oavsett om du investerar som privatperson i en ISK eller som företag. Därtill kommer den underliggande fondavgiften hos fonden, den får du rabatterad, eftersom vi betalar tillbaka provisionen till dig.

2. Enkelt att komma igång

Det kan vara krångligt med öppnande av kapitalförsäkringar för bolagets räkning, men på Fundler har vi gjort allting så smidigt som möjligt för att du ska kunna komma igång på ett kvickt och säkert sätt.

3. Vi automatiserar och hjälper dig välja rätt

Det finns ingen anledning till att ha ett för stort kapital på företagets bankkonto om pengarna inte ska användas på kort sikt. Därför bör du exponera pengarna mot börsen och försöka få pengarna att växa, med en kalkylerad risk. Via Fundlers investeringstjänst får du automatiskt en stabil riskspridning och kan luta dig tillbaka för att låta pengarna jobba åt dig.  

4. Hög avkastning

Jämfört med likvärdiga konkurrenter är Fundler den svenska fondrobot med högst riskjusterad avkastning sedan starten 2016.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.