av Jacob Liebermann
22 oktober, 2020

Uppdaterad: 3 april, 2022

Guld är en av våra mest exklusiva råvaror och ständigt åtråvärd för att definiera lyx. Dessutom är guld en populär råvara att investera i för att motverka nedgångar i sparportföljen. Rätt använt kan nämligen guld fungera som en stötdämpare vid börsras. Nu blir Fundler den första fondroboten i Sverige att erbjuda en portfölj med en fjärdedels exponering mot den gyllene råvaran. Syftet med portföljen Smart Hedge är att ge möjlighet till stabil avkastning på en volatil börs.

När andra valutor och tillgångsslag har kraschat, har guldet bestått eftersom det uppfattas som pengar i sin renaste form. Genom människans osvikliga guldfeber har råvaran därmed blivit en stabil tillgång. Fundler lanserar nu portföljen Smart Hedge en tillväxtportfölj med en fjärdedels exponering mot guld.

Guld har gång på gång visat sitt värde som skydd mot både kriser och inflation. Med en portfölj som till 25 procent innehåller den ädla metallen, ger vi nu möjlighet till en bättre förväntad avkastning i förhållande till risk.  Smart Hedge förväntas ge mindre svängningar utan att behöva drabba tillväxtmöjligheterna över tid.

En anledning till att guld är en bra komponent i portföljen är att det ofta stärks innan börsen rasar, det vill säga att råvaran hinner reagera innan volatiliteten stiger. Historiskt har guldet kunnat stävja ras i de flesta av de branta nedgångarna. Grafen nedan visar guldets egenskap när stockholmsbörsens breda index OMXS30 blandas till 25 procent med fysiskt guld noterat i US dollar. De övriga graferna visar uteslutande breda OMXS30 respektive fysiskt guld noterat i US dollar.

Utvackling-fundler-2004-2020

Tabell 1 visar utvecklingen under perioden 2004/11/18 – 2020/10/19 Källa: Morningstar

Utöver guld består den nya portföljen Smart Hedge av aktie- och räntefonder med exponering mot främst Norden och USA. Aktiedelen är delvis baserad på vår framgångsrika portfölj Global Framtid, men Smart Hedge har alltså även guld som krockkudde för branta nedgångar. För den som börjar känna osäkerhet om hur mycket mer börsen kan gå upp, men som ändå inte vågar ta beslutet att gå ur den helt, är Smart Hedge den gyllene medelvägen.

Grafen nedan visar utvecklingen av Smart Hedge jämfört med Stockholmsbörsens breda index OMXS30 respektive enbart guld noterat i US dollar. Smart Hedge presenterades för en liten grupp kunder i oktober 2019, och har därmed cirka tolv månaders verklig historik, medan utvecklingen före det är simulerad utifrån samma placeringar. Den risksänkande effekten jämfört med börsen under coronautbrottet framträder tydligt. Likaså att portföljen trots detta följer med bra i både uppgången före och efter börsraset. Man ser även hur själva guldet planat ut under återhämtningen till följd av fallande volatilitet. Det innebär att råvaran är redo för en ny uppgång om risken skulle öka i marknaden, för att åter kunna fungera som skydd till aktieexponeringen i portföljen.

SmartHedge-Fundler-2020

Tabell 2 visar utveckling under perioden 2019/01/01 – 2020/10/1. Källa: Morningstar

Portföljen Smart Hedge finns tillgänglig från och med den 21 oktober 2020. Kontaktar oss, så ger vi dig den information du behöver för att komma igång. Du kontaktar oss enklast via vår chat som du hittar i appen och på vår vanliga hemsida www.fundler.se.