Profilbild
av David Unver
22 september, 2022

Värdet på den amerikanska dollarn har nått sin högsta nivå någonsin. Nu kostar en dollar drygt 11 kronor, det är en ökning med 22 procent jämfört med ingången av året. Genomsnittsökningen mot världens ledande valutor är 15 procent. Dollarn har på allvar stärkt sin position ytterligare som världens handelsvaluta – och i motsatt riktning har utländska valutor pressats ned. Det har redan gett effekter på världsekonomin.

Man brukar säga att amerikanska dollarn är en säker hamn i oroliga tider. Med krig i Europa, en till synes ostoppbar inflation, tillväxtoro, energikris och rekordhöga energipriser så har oroligheterna präglat ekonomiåret 2022. Dollarn har kunnat stå emot oroligheterna och har bevisat sitt värde som en säker hamn. En av förklaringarna till dollaruppgången är den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Räntehöjningar bidrar till urstark dollar

Amerikanska centralbanken har slagit på räntekranen rejält och var först ut med att höja räntan bland världens centralbanker. Den ränteskillnad som uppstod mellan olika valutaområden fick investerare att flytta kapital till USA och dollarn i större utsträckning. I takt med FED:s aggressiva räntehöjningar i syfte att stoppa inflationen, har efterfrågan på dollar bara ökat och utländska valutor har fallit tillbaka. Igår höjde centralbanken räntan igen med 0,75 procentenheter till nivån 3,25 procent. Det fick dollarn att stärkas ytterligare och nådde högsta nivån någonsin mot kronan. Kommande höjningar var högre än marknadens förväntningar och betyder att styrkan i dollarn inte kommer att avta på kort sikt.

Historisk stark dollar – inte bra för världsekonomin
Historisk stark dollar – inte bra för världsekonomin

En annan faktor till dollarns uppgång är landets starka ekonomi, som lockar utländska investerare att köpa amerikanska bolag och aktier i dollar. Även majoriteten av den globala råvaruhandeln sker i dollar, vilket ökar dollarefterfrågan ytterligare. Vidare är den amerikanska ekonomin i stor utsträckning inhemsk driven och självförsörjande i bland annat energi, och påverkas mindre av vad som händer i Europa. Det betyder mindre dollarutflöde och starkare förtroende för amerikansk ekonomi och dess valuta.

Dyrare dollar påverkar världsekonomin

Den historiskt dyra dollarn har bidragit till högre importpriser och fått inflationen att skena i väg. Konsekvenserna av dyrare dollar har redan blivit kännbara i världsekonomin. Vi noterar en lägre global produktion samtidigt som importländer har fått betala mer när priset har stigit och efterfrågan sjunkit på dyra varor och tjänster från ett så stort exportland som USA. Följden av detta är lägre råvarupriser och därmed lägre global handel. Vi har redan sett stora nedgångar i bland annat koppar, aluminium och silver men också i timmerpriset, som har fallit med över 20 procent. Det förvärrar tillverkningscykeln och skyndar världsekonomin in i lågkonjunktur. Allt sammantaget ökar oroligheterna för den globala tillväxten, vilket gör att investerare fortsätter att vända sig till dollarn som säker investering och trygg hamn. Och så fortsätter det i loop och dollarn blir bara starkare.

Risken i svenskarnas sparande ökar

Ett populärt sparande har länge varit globala indexfonder. Det många kanske inte tänker på när de sparar i den typen av fonder är att de inte är så globala som man kan tro. Sedan finanskrisen har amerikanska aktiemarknaden haft en fantastisk kursutveckling. För 10 år sedan utgjorde amerikanska bolag 50 procent av det samlade globala börsvärdet. Idag utgör USA-aktier hela 70 procent av världsindex. Övervikten mot USA skapar en sårbarhet i sparandet som inte har märkts av trots en nedgång på 20 procent för det breda aktieindexet S&P 500. I stället har sparandet i många fall fått en positiv avkastning i år, där dollarn har kompenserat nedgången med en 22 procentig uppgång i valutan, det vill säga nettoplus omkring 2 procent. Om utvecklingen i dollarpriset vänder riktning och amerikanska börsen fortsätter ned så betyder det dubbelsmäll och sparandet riskerar tappa mycket i värde.

Låt plånboken bestämma

Som långsiktig investerare spelar dollarstyrkan och risken med det inte så stor roll. Allt går i cykler och det är omöjligt att tajma uppgångar och nedgångar. Nästa cykel kanske det är tvärtom – stark aktiemarknad och en fallande dollar. Låt i stället pengarna arbeta på börsen och dra nytta av den klassiska räntan på ränta-effekten.

Som kortsiktig investerare så kanske det är värt att dra ned risken för att inte hamna i ett läge där sparandet tappar värde på två fronter. Fallhöjden för dollarn blir högre för varje dag som går, även om den kommer fortsätta att stärkas mot övriga valutor den närmaste tiden. Världsekonomin har inte råd med för stark dollar alltför länge och kommer på sikt komma tillbaka till mer normala nivåer. Men behöver man pengar på kort sikt är börsen ändå fel plats att vara på – och då spelar det ingen roll vart dollarn är på väg.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.