av Maria Franzon
26 februari, 2019

Uppdaterad: 17 mars, 2022

Känner du att pensionssparande är krångligt? Då är du inte ensam. Många ställer sig frågan hur man ska pensionsspara för att kunna leva det liv man vill som pensionär? Vi lever allt längre och enligt pensionsmyndighetens senaste prognos kommer dagens 35-åringar behöva leva på ungefär 50 procent av sin slutlön som pensionär. Detta om medellivslängden är oförändrad.

Vilka delar består din pension av?

Det nuvarande pensionssystemet växte fram under en tid då fast anställning med kollektivavtal var det normala och består oftast av två delar: Statlig pension och tjänstepension.

Den statliga/allmänna pensionen, påverkas främst av antalet år du arbetat och vilken lön du har. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Här kan du hos Pensionsmyndigheten läsa mera om vad den statliga/allmänna pensionen innefattar.

Många har även ytterligare en del i sin pension, nämligen tjänstepension. Enligt pensionsmyndigheten har ungefär 9/10 tjänstepension. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och storleken på tjänstepensionen kan variera från en arbetsgivare till en annan. Läs mera på Pensionsmyndigheten om tjänstepension.

Beroende på hur länge du arbetar får du med allmän pension och tjänstepension i snitt 50-60 procent av din slutlön i pension. För många blir det svårt att anpassa vardagen till den inkomsten efter pensionsdagen. Det är därför viktigt att starta ett privat pensionssparande som komplement. Ju tidigare desto bättre.

Privat pensionssparande – hur ska du tänka?

Om du vill gå i pension tidigare är det extra viktigt att utöka den allmänna pensionen och tjänstepensionen med en privat pensionsförsäkring eller sparande. Det gäller också om du har arbetat deltid eller varit föräldraledig en längre tid. Nedan ger vi svar på några vanliga frågor om det privata pensionssparandet.

 1. Hur sparar jag bäst till pensionen?

  Det är viktigt att komma ihåg att pensionssparandet är ett långsiktigt sparande. Om pengarna ligger på ett bankkonto med dålig eller ingen ränta, kommer de minska i värde på grund av inflationen. Är det mer än 10 år till pengarna ska användas bör pensionspengarna investeras. Tiden fram till pension, är alltid avgörande för hur pengarna ska förvaltas och vilken risk du ska ta. Ju längre tid fram till pensionsdagen, desto högre risk bör du ta med investeringen. Investerar du i värdepapper brukar lång tid till pensionen innebära en större exponering mot aktier och mindre exponering mot räntebärande investeringar. Risknivån bör sedan justeras ju närmare pensionen du kommer bland annat genom att minska exponeringen mot aktier.

  Fundler har färdiga portföljer och hjälper dig att hitta rätt alternativ för att anpassa risken till din spartid. Genom att uppge tiden kvar till din pension får du förslag på portfölj som har en optimal fördelning mellan aktier och räntor samt olika tillgångsslag och branscher.

 2. När ska man börja pensionsspara privat och hur mycket?

  Det finns ingen specifik åldersgräns för när det är dags att börja spara till pensionen, ju tidigare desto bättre. Tiden är din bästa vän för att dina pengar ska växa. Ju tidigare du börjar spara, desto mindre pengar behöver du avsätta och desto mer kapital kommer du att ha när det är dags att gå i pension, tack vare ränta-på-ränta effekten. Om du börjar spara redan som 25-åring, så har du bättre möjlighet att se pengarna växa och får hjälp av marknadens utveckling, här förklarar vi ränta-på-ränta effekten.

  Hur mycket man ska spara beror dels på när man börjar spara. Man brukar säga att det är bra att först spara ihop en buffert som täcker dina löpande utgifter i ca 3 månader, därefter är ett allmänt riktmärke att pensionsspara ungefär 5 procent av lönen före skatt. Om det känns som en för stor sparkvot, så ska man komma ihåg att allt sparande är bra sparande, oavsett storlek. Viktigt att tänka på är dock att ditt pensionssparande helst ska följa din löneutveckling. Med Fundlers sparkalkylator kan du räkna ut hur ditt sparande kan utvecklas beroende på sparkvot och tid.

 3. Hur ska man spara sina pensionspengar? Aktier? Fonder?

  Som med allt sparande är det viktigt att anpassa sin risknivå efter sparhorisonten. Om man tittar på lite längre sikt så har Stockholmsbörsen gått upp i snitt 8 procent per år. På kort sikt kan det däremot vara stora variationer från år till år. Det innebär att ju längre tid du har kvar till pensionsdagen desto högre risk kan du ta.

  Generellt kan man inte säga att det finns några specifika värdepapper som lämpar sig bättre eller sämre i ett pensionssparande, utan i stället gäller samma riktlinjer som för allt sparande. Om man har långt kvar till pension så kan det vara en bra idé att ta en lite högre risk för att ha möjlighet att få högre avkastning. Då kan man placera i värdepapper med höge risk, så som aktier eller aktiefonder.

  Om man i stället börjar närma sig pensionen och har en kort sparhorisont, så kan det vara en bra idé att ta lite lägre risk och i stället placera i räntefonder, eventuellt överväga att använda sig av ett sparkonto. 

  Så här kan du tänka kring ditt pensionssparande:

  Ålder 25-35 år

  • Se över avgiften för din tjänstepension, någon procent lägre avgift har stor påverkan på din slutliga pension.
  • Anpassa risken till din spartid. Eftersom du har långt kvar till pensionen bör du ha större exponering mot aktier.
  • Sätt upp ett privat pensionssparande, några få 100-lappar i månaden kommer göra stor skillnad över tid.

  Ålder 35-50 år

  • Fortsätt spara regelbundet, även om möjligheterna till sparande förändras så spelar en liten summa varje månad en stor roll.
  • Din tjänstepension kommer vara betydelsefull för ditt totala pensionskapital. Se över avgifterna och använd möjligheten att flytta kapitalet så att du får bra villkor.
  • Sprid risken och anpassa den till den tid du har kvar till pensionen. Med 15-20 års sparhorisont är det klokt att vara exponerad mot aktiemarknaden.

  Ålder 50 +

  • Se över riskspridningen genom att hitta en bra fördelning mellan aktier och mindre riskfyllda ränteplaceringar.
  • Det finns fortfarande stora möjligheter att förbättra din pension genom att se över avgifterna.
  • Ditt pensionskapital har förmodligen vuxit till en större summa pengar, se till att välja förmånstagare för dina pengar.
 4. Avkastning på privat pensionssparande

  Ett bra alternativ för det privata pensionssparandet är att sätta in pengar på ett investeringssparkonto (ISK). För att dina pengar ska växa så mycket som möjligt behöver du välja en viss risk, men det viktigaste är att ha koll på avgiften du betalar. Avkastningen är såklart viktigt och beroende av hur börsen utvecklar sig. Avgiften vet du däremot vad den är och med en låg avgift behåller du en större del av ditt sparande.

 5. Pensionssparande för egenföretagare

  Om du är egenföretagare och därmed inte har tjänstepension eller om du är anställd, men din arbetsgivare inte betalar ut tjänstepension till dig kan det privata pensionssparandet vara avgörande. Om din månadslön är under 40 000kr behöver du enligt pensionsmyndigheten spara 4,5–5% av din lön till pensionen. Har du en högre lön behöver du spara mer.

 

Spara till pensionen i Fundler vs vanlig blandfond

På Fundler har vi tagit fram portföljer som Smart Index Tillväxt och Smart Index Framtid som är utmärkta alternativ för den som har minst 10 år kvar till pension. Genom några få knapptryck sätter du in ett startbelopp eller aktiverar ett månadssparande hos Fundler och tar steget mot en rikare pension. Sparandet omfattas av svenska Riksgäldens insättningsgaranti, du betalar inget extra för att sätta in eller ta ut pengar och rådgivningen är alltid oberoende.

Exempel på utveckling på sparande hos Fundler

Om du exempelvis sätter in 100 000 kr idag i en vanlig blandfond (avgift 1,5%) så blir det 661 436 kr på 30 år. Om du i stället använder Fundler (avgift 0,69%) blir det 830 244 kr – du får alltså 168 808 kr mer till pensionen tack vare den låga avgiften. 

*Förväntad avkastning 8% per år.

Att tidigt komma igång med ett bra pensionssparande med låg avgift gör att du kan gå i pension tidigare och få en rikare tillvaro som pensionär.

Bra länkar för vidare läsning om pension:

Vad betyder informationen i pensionsbeskedet egentligen?

Till Startsidan för Pension

*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Hos Fundler investeras dina pengar i fonder som är utvalda med omsorg för att du ska få så hög avkastning som möjligt utan att ta onödiga risker. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i en annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.