av Annika Javestad
14 maj, 2020

Uppdaterad: 31 mars, 2022

I april uppgav Finansinspektionen att banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskravet. Syftet är att öka hushållens marginaler och handlingsutrymme samt minska effekterna av coronavirusets påverkan på svensk ekonomi. Som det ser ut just nu kommer undantaget att gälla till och med juni 2021.

Det är upp till respektive bank att bedöma om ett enskilt hushåll ska få undantag från amorteringskravet eller inte, men hittills har nära 70 000 bolånetagare pausat eller minskat sina amorteringar enligt Finansinspektionen.

Det innebär att det just nu är många som får ett tillskott i kassan under kommande månader. Hur kan pengarna användas på bästa sätt?

 

En stabil vardagsekonomin

Finansinspektionens syfte med att lätta på amorteringskraven har varit att lindra effekterna för bolånetagare som på ett eller annat sätt drabbats av eller riskerar att drabbas av coronakrisen. Rekommendationen är att pengarna i första hand används för att täcka eventuella inkomstbortfall och säkerställa att vardagsekonomin med nödvändiga kostnader går ihop. Helt enkelt som en lättnad under en ansträngd period med lägre inkomst.

Buffertspara

Efter det kraftiga nettoutflödet från fonder i mars uppvisades ett positivt nysparande under april. Stora insättningar gjordes framförallt i aktiefonder enligt en rapport från Fondbolagens förening.

”Spararna hittade under april tillbaka till de fondtyper man sålde i mars. Poängen med att månadsspara har aldrig varit tydligare: kontinuerliga köp varje månad sprider automatiskt risken över tid”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Även hos Fundler ser vi just nu ett ökat intresse för sparande genom att både nya och befintliga kunder ser över sin buffert och ökar sitt månadssparande. Det är klokt att så många nu intresserar sig för sin privatekonomi, att ha en buffert skapar en trygghet och frihet för framtiden. Har man ingen buffert för oförutsedda händelser, så är det ett bra tillfälle att påbörja ett sparande. Fundler hjälper till att hitta en bra risknivå för att anpassa sparandet till målet och aktuell tidshorisont.

Fortsätt amortera

Om man har en buffert för sin hushållsekonomi och samtidigt en hög belåningsgrad på sin bostad, är det en bra idé att fortsätta amortera. Det generella rådet från flertalet sparekonomer är att inte ansöka om amorteringsfrihet om man inte verkligen behöver det för att klara sina utgifter.

Ingen vet hur bostadsmarknaden påverkas framöver givet en högre arbetslöshet och en svåranalyserad marknad. Genom att sträva efter en låg belåningsgrad minskar du din sårbarhet när marknaden svänger.

 

Har du några frågor kring ditt sparande är du alltid välkommen att höra av dig till oss!