Profilbild
av Mohammed Salih
23 mars, 2023

Att ha överskottslikviditet på företagets konto är vanligt, men det är inte alltid det mest lönsamma alternativet. Särskilt inte i tider av hög inflation. Om företaget inte placerar sin överskottslikviditet kan det förlora sin köpkraft över tiden.

Genom att investera kapitalet kan företaget öka sin avkastning och skapa tillväxt på lång sikt. Men hur bör man egentligen tänka och agera för att investera överskottslikviditet på bästa sätt? I denna artikel går vi igenom vad du bör tänka på när du investerar pengar i bolaget och varför det kan vara en klok idé att använda Fundler.

Varför investera överskottslikviditet i bolaget?

Att ha överskottslikviditet kan kännas tryggt, men det ger ingen avkastning. Genom att investera pengarna på ett smart sätt kan du öka avkastningen och skapa tillväxt för ditt företag som i framtiden kan vara en bra buffert att ha tillgång till vid exempelvis tillfälliga tider med minskade intäkter eller för att kunna agera om ett bra investeringstillfälle uppstår utan att behöva finansiera investeringen med lån. Genom att investera i tillgångar som aktier, fonder och obligationer kan du dra nytta av både stigande kurser och utdelningar. Dessutom kan investeringar bidra till att skapa en balanserad portfölj för företaget och minska riskerna.

Så gör du för att investera överskottslikviditet

När du väljer att investera överskottslikviditet är det viktigt att du har en tydlig investeringsplan. Du bör tänka på vilken tidshorisont du har för investeringen, vilken avkastning du eftersträvar och vilken risk du är villig att ta.

Skapa en investeringsplan – för att öka chanserna att lyckas med investeringarna är det viktigt att ha en klar investeringsplan. Planen bör innehålla målsättningar för investeringarna och hur du planerar att uppnå dem. Det är också viktigt att du har en strategi för hur du ska hantera risken i din investeringsportfölj.

Varför använda Fundler för att investera överskottslikviditet?

Att hitta rätt investeringsalternativ för företagets överskottslikviditet kan vara utmanande, och det kan kräva tid och kompetens. Därför kan det vara fördelaktigt att använda en tjänst som Fundler, som erbjuder en automatiserad investeringsplattform för företag. Fundler tar hand om hela investeringsprocessen, från planering till genomförande och uppföljning, vilket minskar risken för felaktiga beslut och sparar tid för företagsledare. På så sätt kan du känna dig trygg och säker i ditt sparande utan att behöva ha specialistkunskaper eller avsätta mycket tid för att sköta dina investeringar på egen hand.

En annan fördel med Fundler är att vår försäkringsförmedlare, Futur Pension, ombesörjer all deklaration, såväl att skicka in rätt uppgifter som att betala in till Skatteverket, vilket ökar enkelheten i sparandet och ger dig som företagare mer tid till din kärnverksamhet. Detta innebär att du som företagare inte behöver oroa dig för att missa viktiga deklarationsdatum eller spendera tid på att hantera skattefrågor. Istället kan du fokusera på att växa ditt företag med hjälp av Fundlers enkla och effektiva investeringsalternativ.

Du är igång på ett par minuter

En av fördelarna med att använda Fundler för att investera överskottslikviditet är att det är enkelt och användarvänligt. På bara några minuter kan du skapa ett konto, välja en portfölj som passar ditt företags behov och lägga in pengar. Du behöver inte lägga ner mycket tid på att följa marknaderna eller analysera olika tillgångar, eftersom Fundler tar hand om detta åt dig.

Fundlers effektiviserade investeringsplattform gör att du inte behöver oroa dig för att hålla koll på marknadsförändringar eller göra regelbundna justeringar. Istället sker ombalansering individuellt för varje kund utifrån deras valda portföllj och investeringsstrategi. Detta ger dig som företagsägare en enkel och smidig investeringsupplevelse utan att behöva lägga ner mycket tid eller energi på att hantera investeringarna själv. Allt du behöver göra är att godkänna de förändringarna vi på Fundler föreslår via Bank-Id.*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Informationen häri utgör inte och ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Åsikterna som uttrycks i texten är artikelförfattarens egna, och representerar nödvändigtvis inte Fundler.