Profilbild
av Mohammed Salih
3 oktober, 2022

Att förvalta en egen portfölj

Börsen har under många år befunnit sig i total eufori. En ganska svårnavigerad sentimentsfas, då den är högst bråkig för många. När börsen har befunnit sig i eufori, egentligen sen botten i början av 2009 efter finanskrisen, har alla investeringar gått uppåt och man har vant sig vid detta. Oavsett bransch, värdering eller storlek har man kunnat placera pengar och förvänta sig tvåsiffriga uppgångar per år. Det har varit lite för lätt att tjäna pengar.

Sötebrödsdagarna är över. Nu är det hårdare tider på börsen och det kommer bli svårare att tjäna pengar om du inte har de rätta kunskaperna och tiden att lägga på dina investeringar. Börsen har blivit mer diskriminerande samtidigt som avkastningspotentialen är lägre då man förstår att världsekonomin inte mår lika bra.

För att fortsätta förvalta sin egen fond- eller aktieportfölj kommer det krävas mer och noggrannare analys som gallrar ut fonder och bolag. Utöver det behöver man hålla mer koll på det geopolitiska samt makroekonomiska läget i världen för att kunna ta beslut som kan påverka innehav du har i portföljen.

Ett dystert 2022 för aktier och fonder

Inflationsoro och ränteoro följt av oro för vad kriget i Ukraina ska ta vägen har satt sina spår på Stockholmsbörsen som i år är ner omkring 32 procent. Men de sifforna speglar inte hur privatsparare och fondförvaltare har presterat under det turbulenta året. Svenska fondsparare har blivit närmare 900 miljarder kronor fattigare under årets tre första kvartal.

Värst drabbade är ägare till småbolagsfonder, något som korrelerar med räntehöjningarna då marknaden ställer krav på lönsamhet snarare än tillväxt. Populära teknikfonder är ner närmare 42% och värre kan det bli för många.

Även enskilda aktier har haft det väldigt tufft. Snittaktien på Stockholmsbörsen är ned 50% sedan respektive högstanivå de senaste 2 åren och snart trillar kvartalsrapporterna för Q3 in där det kommer fokuseras mycket på stigande energipriser, återhållsamma konsumenter och svällande varulager som kommer få reas ut framöver. För första gången i år noterar de stora nätmäklarna nettoförsäljningar.

Även Investmentbolagen som kollektiv har haft ett väldigt tufft år och har presterat klart sämre än börsen i helhet. Trots att investmentbolag tenderar att sprida riskerna har det inte varit tillräckligt i år.

Sprid riskerna och ombalansera

Riskspridning är kanske den enda gratislunchen på börsen, men man måste också se till att nyttja den rätt. Det är inte hållbart att ha flera olika fonder inom samma bransch. Ponera att din portfölj i år har varit exponerad mot fyra olika småbolag- och teknikfonder, då är din portfölj ner nästan dubbelt så mycket som index. Där har inte riskspridningen gjorts ordentligt utan man har ”spridit riskerna” slarvigt. Istället ska man tänka på att sprida ut riskerna på olika marknader, branscher och länder.

Förutom riskspridning kan en årlig ombalansering där man viktar om portföljen för att återställa vikten och balansen som du utgick ifrån från början kan vara en idé. Ombalansering kan också göras beroende på vart i konjunkturcykeln vi befinner oss eller vilka förutsättningar det finns för diverse tillgångsslag och branscher. En omviktning, att låta någon fond eller innehav utgöra mer eller mindre del av ens portfölj är också ett sätt att ta en kalkylerad risk. 

Varför överlåta förvaltningen till oss på Fundler?

Oavsett hur bra koll du har på börsmarknaden, så finns det bra verktyg för att dina pengar ska få bra möjlighet att växa. Det visar sig också på Fundlers förvaltningsresultat för året 2022 där man har slagit sina jämförelseindex med råge, i samtliga portföljer. Dessutom, efter fem års förvaltning har Fundlers portföljer högre riskjusterad avkastning än jämförbara konkurrenter.

Fundler kombinerar mänsklig kunskap och erfarenhet med den senaste tekniken på ett sätt som ger dina pengar bra möjlighet att växa, utan att du behöver göra något själv – mer än att berätta vilket mål du har med ditt sparande och vilken risk du vill ta.

Förvaltarna på Fundler gör en bred och djupgående analys och filtrerar bort tusentals fonder som inte uppfyller de många kriterier som ingår i urvalsprocessen. Potentiella investeringar ska bland annat uppvisa god avkastningshistorik, stabil risknivå och till slut stresstestas i olika marknadsklimat. Investeringarna ska bland annat tillhöra sektorer som både har momentum och där utvecklingstrenden bedöms vara stor. Branscher som långsiktigt har varit överköpta och övervärderade väljs helt bort. Förutom fundamental analys använder förvaltarna även statistiska metoder, bland annat kovariansoptimering, för att bestämma vilka tillgångar som ska ingå i portföljen.

Genom att analysera tillgångars rörelser i marknadsförändringar kan förvaltarna optimera portföljernas risk och avkastning.  Det har gjort att Fundlers portföljer har lyckats slå jämförbara investeringsalternativ på marknaden till betydligt lägre risk sedan respektive portföljstart.

Man ska inte göra det svårare än vad det behöver vara. Ibland är det bäst att låta någon annan göra jobbet, någon som har det som yrke och kan leverera precis det man eftersöker, bra avkastning utan att ta för mycket risk.

Nedan visas hur Fundlers portföljer har presterat i år, på ett års sikt och även på 3 års sikt.

fundler blogg tabell 3 okt 1


*Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.