av Jacob Liebermann
25 oktober, 2018

Uppdaterad: 8 mars, 2022

I och med att skatten för ISK (investeringssparkonto) har höjts tänkte jag passa på att reda ut huruvida det fortfarande är ett alternativ att föredra när man investerar sina pengar.

Först och främst är det så att en ISK schablonbeskattas vilket innebär att innehavets totala värde ligger till grund för beskattningen. Det som i sin tur avgör den procentuella skatt som tas är statslåneräntan (referensränta som avspeglar den riskfria räntan på svenska värdepappersmarknaden). Kort och gott innebär det att om statslåneräntan går upp så kommer schablonskatten att öka och därmed skatten man betalar för sin ISK.

Eftersom statslåneräntan har stigit betyder det att den som investerar sina pengar i en ISK på marginalen behöver något högre avkastning än tidigare.

Med det sagt ska det mycket till innan det lönar sig att välja en reavinstbeskattad depå eftersom brytpunkten ligger på cirka 1,5%. En reavinstskattad depå innebär att man betalar skatt vid försäljning av sina värdepapper på 30% och i de allra flesta fall betyder det mer i skatt.

En sund utgångspunkt är således att om man tror på en avkastning som överstiger 1,5% per år så lönar det sig att lägga pengarna i en ISK.

Avslutningsvis vill jag poängtera att finns betydlig fler aspekter än skatt att ta hänysn till när man investerar sina pengar, däribland avgifter vilket är något jag kommer tillbaks till i ett senare inlägg!